Ogärningar mot invandrare

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Svenska barn är i någon mån skyddade mot det välfärdsindustriella komplexets snurriga och politiskt korrekta idéer eftersom de ofta har föräldrar som förklarar för dem hur verkligheten egentligen ser ut.

Men invandrare som ska integreras i det svenska systemet har mindre säkert sådant naturligt skydd mot dumheterna. Många verkar tro på vad de får höra.

På mindre än ett dygn har jag fått åtminstone tre, i och för sig anekdotiska, belägg för detta.

Först höll jag föredrag på en Rotary-lunch. En av de lunchande rotarianerna var en invandrare i fyrtioårsåldern. Han tog illa upp när jag förklarade att och på vilket sätt den svenska skolan är under isen. Han sa att gamla tiders svenska skola, som han bara kan ha känt till genom hörsägen, var auktoritär och dålig och sannolikt hade fått ännu sämre vitsord än dagens skola om det hade funnits PISA-studier på den tiden. I själva verket, deklarerade han trosvisst, är det ett tecken på sund självständighet och frihetslängtan när eleverna inte gör som läraren säger.

Sedan läste jag en debattartikel i Svenska Dagbladet (29 maj), där två skolbarn, varav det ena med invandrarnamn, tyckte det var outhärdligt och oförenligt med barnkonventionen att bli utsatta för skolplikt, läxor och betyg.

Knappt var den pärsen överstånden förrän jag hörde en invandrarflicka i Ring P1 oroa sig för sommaren eftersom många barn saknar landställen. Dessa barn skulle inte ha något att göra på sommarlovet. Kommunen måste därför genast ta sitt ansvar och arrangera sommarunderhållning i form av olika aktiviteter för de lediga skolbarnen, till exempel båtutflykter till skärgården. Programledare Pascalidou, som är känd för sina alltid lika strömlinjeformat korrekta åsikter, instämde i att detta verkligen var politikernas uppgift och att deras underlåtenhet på den här punkten var närmast stötande.

Det är farligt att tuta i oskyldiga människor att den svenska välfärdsstatens principer gäller i verkligheten, för risken är att de tror på det, förväntar sig att politiken ska lösa alla deras problem för att sedan bli kränkta när politikernas leveranser uteblir eller känns otillräckliga.