Staten är allt

Render.ashx

Lorentz Lyttkens

Vänsterpartiet visar sig i sin politik. Oavsett vilket skattetryck som gäller är VP alltid villiga att höja skatterna. Vill man förstå det välfärdsindustriella komplexet förklarar VP:s politik vad det i grunden handlar om.

Av någon anledning blir vänsterpartister upprörda när någon kallar dem kommunister. Men är anklagelsen helt fel? Kommer någon ihåg den förre partiledarens svårigheter att avsvära sig etiketten?

I Dagens Industri angriper Jonas Sjöstedt Gabriel Urwitz. Den senare är kapabel att svara själv. Det är en annan sak jag finner förgriplig. VP-ledaren är störd över det höga tonläget i debatten om vinst i välfärdsföretag – en klassiskt kommunistisk variant av att anklaga motståndaren för det man själv är skyldig till. Han säger: ”Jag har funderat över det höga tonläget. Det kan bero på att riskkapitalet har förlorat debatten så grundligt. Det kan bero på att personer som har mycket pengar är vana att få som de vill och därför blir förvånade när demokratin plötsligt vill något annat.

Vad Sjöstedt säger, nästan rakt ut, är att folk med mycket pengar inte är demokratiskt pålitliga. De är i själva verket vår tids kulaker.

För oss om inte ingår i VP-klubben är förstås frågan hur mycket pengar som är för mycket? En indikation kan man få av VP:s ambitioner att höja skatterna. Deras förslag gick inför valet 2014 gick ut på att skatterna borde höjas för alla som tjänar mer än 30 tusen i månaden. Möjligen blir kulakerna lite för många då – men var går gränsen?

Det finns ett lätt maskerat hat mot kapitalismen och, ännu mer, kapitalister i Sjöstedts artikel. Det förnekar han naturligtvis men det är uppenbart för vem som helst som kan läsa på och mellan raderna.

Nu tror jag inte att Jonas Sjöstedt drömmer om att upprätta en Sovjetrepublik i Sverige. Någonting ska väl även före detta kommunister ha lärt sig. Så frågan är vad de vill?

Socialisering av produktionsmedlen ligger nog inte i första delen av programmet. Drömmen är snarare att socialisera människan genom att socialisera hennes inkomster. En verbalt sprängfylld godhet vill jämna ut alla olikheter, ta hand om de snabbt växande volymerna av offer och klämma åt de där djävlarna som har det bra.

Det är en karikatyr på ett parti som älskar det välfärdsindustriella komplexet men som alla goda karikatyrer fångar det väsentliga drag.