Ett brev till Sida

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vår kommun har kommit till vägs ände när det gäller skolan. Den här förfrågan till Dig är vår sista chans. Om detta inte slår väl ut kastar jag in handduken och erkänner mig slagen av skolvärlden.

Hugo Niklasson

Kommunalråd

Skäddinge kommun

 

7 maj 2015

  

Generaldirektören

Sida

Stockholm 

 

Kära generaldirektör, 

Vår kommun har kommit till vägs ände när det gäller skolan. Den här förfrågan till Dig är vår sista chans. Om detta inte slår väl ut kastar jag in handduken och erkänner mig slagen av en skolvärld som består av beskäftiga skolbyråkrater i Stockholm som bara tjatar om värdegrunder, föräldrar som inte verkar vilja uppfostra sina barn och lärare som tappat sugen och inte tror på någonting, alltihop understöttat av pedagogiska teorier enligt vilka kunskap egentligen inte behövs.

Jag tror vi i den här kommunen har gjort allt för att komma till rätta med problemen. Ett stort krångel i sammanhanget är att skolpolitiken jävlas med oss. Fyra av våra bästa lärare var utlänningar utan svensk lärarexamen. Dem fick vi göra oss av med när det här med lärarlegitimation infördes. Samma sak med de tre ingenjörer vi anställde som mattelärare när Ericsson la ned sin fabrik här för några år sedan. Sedan kom det här med förstelärare, alltså att några lärare skulle få högre lön, under några år på statens bekostnad, för att göra något oklart. Det blev bara ett himla kattrakande när lärarna började bråka om vem som skulle ha lönelyftet.

Men det vore fel av mig att skylla alla problemen på staten. Vi har gjort egna misstag också, och jag är inte den minst ansvarige. Jag anställde en skolstrateg från Skolverket, men det tog en ända med förskräckelse, för han ville bara hålla på med genusteorier. Sedan har vi skickat lärarkåren på alla möjliga kurser där de ätit wienerbröd och lyssnat på teorier. Men när de kommit tillbaka till skolan har de lik förbannat inte fått tyst på ungarna. Vi har minskat klasstorlekarna, men vad hjälper det när eleverna i alla fall inte stänger av mobilerna.

Jag har försökt få rektorerna att strunta i administrationen och rapporterna som staten ålägger dem, men de vill inte lyssna på mig eftersom jag inte har någon pedagogisk examen. De frågar mig vad det finns för vetenskapliga belägg för att det skulle bli bättre om lärare lyssnade på kommunalråd. Ibland tror jag att de hellre håller på med sina blanketter, som de i och för sig hatar, än sysslar med de stökiga eleverna.

Nu till saken. Skäddinge kommun behöver hjälp utifrån, och utifrån betyder inte från det förvirrade pedagogiska etablissemanget i Stockholm med omnejd, utan från Finland. I Finland finns riktiga lärare som vi vill ha till Skäddinge som biståndsarbetare. Det är därför jag vänder mig till Dig. Ni på Sida kan ju det där med bistånd. Ni förstår rimligtvis vilka svårigheter det innebär att försöka få ordning på en outvecklad eller efterbliven kultur.

Du kanske invänder att Sida bara håller på med u-länder. Då ska jag säga att Skäddinge, liksom andra kommuner, är ett pedagogiskt u-land. Dessutom vill jag påpeka att det där med u-länder inte längre är ett oeftergivligt krav. Det största mottagarlandet för svenskt bistånd är ju numera Västra Götalandsregionen, tätt följd av Moçambique, på grund av att biståndspengar numera även går till flyktingmottagning.

Det fina med finska lärare är inte bara att de är duktiga, många av dem talar dessutom vårt språk.

Jag är villig att tillsammans med Dig och Sida göra Skäddinge till ett pilotprojekt för att på ett djärvt och nydanande sätt äntligen försöka komma någonstans med den svenska skolan. Jag tror att ett gäng svenskspråkiga finska lärare skulle kunna åstadkomma den mentala uppryckning som vi behöver.

Mitt förslag är att vi börjar med att Du och jag reser till Helsingfors för att sondera terrängen hos finska politiker och myndigheter. Jag har talat med min gode vän och kollega Pentti som är kommunalråd i Kyllyvääki kommun och han är helt villig att hjälpa oss hitta fram till rätt personer.

Jag behöver väl inte säga att det är bråttom, för finnarna lär också vara på väg nedåt i PISA-mätningarna. Vi får ta äldre finska lärare som inte studerat modern pedagogik.

Jag ringer Dig om ett par dagar.

Vänliga hälsningar

 

Hugo Niklasson

PS Säg inget till Fridolin förrän vi har det här på plats.