Fredde och Steffo förlorar marknadsandeler

Thomasgur1

Thomas Gür

På en etablerad marknad finns det sedan länge två stora företagskonstellationer. Det finns en koncern med en fyra delägare – Fredde & Partners AB, ofta omnämnda som Fredde & Co. Huvudkonkurrenten är en mer löst sammansatt företagsgruppering om tre bolag – Steffos sammansvetsade sötnosar AB, förkortat SSSAB. 

Marknaden är i stort helt uppdelat mellan de två grupperingarna, som har ungefär lika stora andelar, även om andelarna brukar variera över en konjunkturcykel som är runt fyra år. Sedan finns det mest småskuttar som knappt har någon procent ens. De gånger som någon uppstickare har dykt upp, har den antingen försvunnit efter kort tid eller, som i två fall, helt sonika gått upp i antingen Freddes eller Steffos koncern.

– Man är i förtroendebranschen, brukar både Fredde och Steffo säga. Det är knivhård konkurrens och den som tar hem en stororder, som kommer ungefär vart fjärde år, tar också hem storkovan och får bänka sig runt köttgrytorna.

Marknaden expanderar visserligen, men det som avgör är ifall man vart fjärde år förmår att knipa den där storordern av huvuddelen av kunderna – så viktigare än omsättningen är marknadsandelarna.

På senare år har något ovanligt dock inträffat – såväl Fredde & Co som SSSABs gemensamma marknadsandel, som varit 100 procent, har börjat krympa – se grafen. Den gemensamma marknadsandelen har krympt med nästan 20 procent från 100 till runt 80 procent. Det finns en uppstickare som dels fördubblar sin marknadsandel för varje konjunkturcykel, dels varken tycks vilja försvinna eller vilja uppgå i någon av de två konstellationerna som finns på marknaden.

Steffo och Fredde har visserligen gjort upp så att de tillsammans sett till att det endast skall vara deras respektive koncerner som skall kunna komma till köttgrytorna trots sammantaget krypande marknadsandelar.

– I krig och kärlek är allt tillåtet, brukar Steffo och Fredde säga. De har ingått ett avtal som skall stoppa uppstickaren från att nå köttgrytorna, och som de kallar för Demarkationslinjeövertrampshindret, förkortat DÖ.

Men problemet är ett annat – ingenstans vare sig hos Fredde & Co eller SSSAB, finns det en tillstymmelse till analys om varför marknadsandelarna krymper. Det finns gott om PPT:s, PM och Memos med fördömanden, utbrott, löften att aldrig ha med uppstickaren att göra etc. – men när investerare och kunder efterfrågar om Fredde & Co eller SSSAB gjort någon granskning av varför det som händer har hänt, får de inga svar.

Analytiker och mäklare är förundrade. Hur kan Fredde och Steffo som är så stora och så skickliga, ha så dålig omvärldsorientering? Varför vill de inte rannsaka vad det är som gör att uppstickaren kunnat göra så allvarliga inbrytningar? Var finns konkurrentanalysen? Var är affärsutvecklingsplanen för att ta tillbaka förlorade marknadsandelar?

Flera större mäklarhus funderar på om de ska rekommendera ”köp”, ”sälj” eller ”behåll” till sina kunder – kreditinstitut är brydda om fortsatt kreditvärdering. Kunderna undrar. Några ifrågasätter till och med Demarkationslinjeövertrampshindret. Och under tiden ser det ut som att Fredde & Co och SSSAB kommer att fortsätta att tappa marknadsandelar.

Grafen från status.st

Namnlöst a