Mellan klan och stat

Gårdagens Det Goda Samhället-seminarium med journalisten och författaren Per Brinkemo handlade om den ytliga kunskap om migration och integration som genomsyrar det svenska samhället – på alla nivåer. Brinkemo har såväl i sin journalistiska gärning som rent konkret engagerat sig i de somalier som kommit till Sverige. Genom sitt arbete upptäckte han den klankultur som präglar somaliernas synsätt, erfarenheter och kunskaper om tillvaron.

I ett klansamhälle litar man inte på staten, för det finns ingen stabil sådan, ingen infrastruktur eller begrepp som utgör en stat. I Sverige lever vi istället ”marinerade i stat”, som Brinkemo uttryckte det. Vi har femhundra år av stat i Sverige – att jämföra med Somalias trettio år, som dessutom var en diktatur. Vår kultur präglas av generell och social tillit, en hög interpersonell tillit. I länder som Somalia är den tilliten istället mycket begränsad och gäller din klan. Staten tillmäts ingen legitimitet. Dessa skilda synsätt skapar helt olika förståelser, värderingar och organisationsformer.

Och vad begriper det välvilliga svenska systemet och de som befolkar det av detta och dess konsekvenser för integrationen? Inte mycket, konstaterade Brinkemo. Men han hade ett konstruktivt förslag: Att engagera och involvera de som själva gör resan mellan klan och stat och att inse att detta är långa processer. Väldigt långa. Har vi den tiden? Och vad får långsamheten för konsekvenser för människor som lever i klankulturer i Sverige? Det var frågor som deltagarna ställde, och som svenska politiker borde ställt sig för decennier sedan.

IMG_3054

Läs Per Brinkemos böcker Dumpad och Mellan klan och stat: Somalier i Sverige.

/Redaktionen