Böcker som bomber – och boktips!

Lena

Lena Adelsohn Liljeroth

”Det är ett enormt ansvar att sätta någonting i huvudet på folk som de kan använda för att tänka med. Böcker är bomber i huvudet. De exploderar när man minst anar det!” 

Orden tillskrivs brittiske författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers, som är en stor inspiratör när det handlar om läsfrämjande för barn.

Pisa-rapporten – om svenska elevers bristande läsförståelse – må ha kommit som en chock för politiker och skolfolk. Vi är många som visserligen var bedrövade, men inte särskilt överraskade.

Min skolgång är jämnårig med enhetsskolan, den nioåriga grundskola som infördes 1962. De första åren noterades förmodligen ingen större skillnad; vi stod på rad utanför klassrummet före lektionen, fick anteckningsböcker med lärarens noteringar som föräldrarna skulle ta del av, inledde skoldagen med tramporgel och morgonpsalm. Jag kan flera av dem fortfarande…

Men när vi 1968 nådde högstadiet slog förändringen till med full kraft. I ämnet svenska hade klassen stormöte – och röstade bort grammatiken!

Så jag blev inte förvånad över kunskapsfallet i Pisa-rapporten.

Chockad blev jag däremot när flera aktörer, bl a Läsrörelsen och författaren Martin Widmark, larmade om att allt färre föräldrar läser högt för sina barn.

Förändringen är anmärkningsvärd: år 2003 läste 74 procent av föräldrarna dagligen för sina barn, den siffran var tolv år senare nere på 35 procent. En halvering på tolv år!! Nu ska man visserligen vara försiktig med statistik, det kan ju finnas många föräldrar som läser mycket för sina barn, om än inte varje dag. Men den negativa trenden är tydlig.

Naturligtvis spelar detta roll för hur väl – eller illa – skolan lyckas med att få barnen att knäcka läs-koden och framför allt förstå vad de läser. Och det är här det brister.

Det innebär t ex att en 15-årig pojke förvisso kan läsa upp ett längre stycke text, men inte alltid förklara vad han läst. Han har inte synonymer för de ord han uttalat och förstår kanske inte ens orden. All kraft har gått åt till koncentration på själva läsandet.

Eftersom läsning är en färdighet, den kräver alltså träning, och många barn inte får denna träning så har de heller ingen läs-kondition. Enligt hjärnforskaren Martin Ingvar behöver var och en läsa minst 40 km löpande text (en ordinär vuxenbok har ca 4 km text) för att bli en automatiserad läsare och framför allt, finna nöje i läsandet!

Jag kontaktar författaren Martin Widmark, som flera år i rad varit den mest utlånade barn-och ungdomsförfattaren på våra bibliotek Han menar att en viktig förklaring till försämringen är att spontanitetsläsningen har försvunnit.

– Du kommer kanske ihåg, säger han, att när man fick en stund över så läste man. Den där stunden används idag till annat än att läsa en bok. Vi kommer med andra ord inte upp i den ”mängd” läsning som krävs för att vi ska bli goda läsare.

Han är därmed också inne på betydelsen av läs-kondition.

Läsande är inte bara viktigt för att klara skolan. Den som har ett bra ordförråd och lätt att uttrycka sig blir också en mer aktiv samhällsmedborgare. Läsandet är därmed en demokrati-aktivitet – och naturligtvis ett sätt att göra livet roligare.

Sverige har EU:s mest kulturaktiva befolkning (sic) och biblioteken är högt uppskattade kulturinstitutioner, även om boklånen bland vuxna minskat på senare år. Men vi köper fortfarande mycket böcker – inte minst barn- och ungdomsböcker – och allt fler upptäcker ljud- och e-böcker.

Så, hur kan det då komma sig att våra barn läser allt mindre och därmed allt sämre? Sannolikt är vuxnas bristande engagemang en orsak. Så mycket annat verkar inkräkta också på vår fritid, men det duger inte.

Föräldrar, mor-och farföräldrar, syskon, fastrar, mostrar, morbröder, farbröder, grannar – och alla andra: plocka fram en bokhög och ta chansen till nära kontakt med ett barn och kanske viktigast av allt; prata om det ni läst! För barnets skull, för er egen skull och för demokratins skull.

Några bra böcker att börja med, tips från barnboksförläggaren Annika Nasiell :

0-3 år:

Pom och Pim, Lena och Olof Landström

En anka är bra att ha, Isol

Knacka på! Anna-Clara Tidholm

Historien om någon, Åke Löfgren

Binta dansar, Eva Sussi

Vem är söt? Stina Wirsen

Bäbis arg, Ann Forslind

Ludde och alla djuren, Ulf Löfgren

3-6 år:

Gittan gömmer bort sej, Pija Lindenbaum

Hur gick det sen? Tove Jansson

Nu leker vi den fula ankungen, Barbro Lindgren

Jag vill hellre äta ett barn, Sylviane Donnio

Cirkusloppor på luffen, Lena Sjöberg

Det är en gris på dagis, Johanna Thydell

Jag vill ha min hatt, Jon Klassen

Kanel och Kanin, Ulf Stark

Bajskorv, Stephanie Blake

6-9 år:

Sagan om den lilla farbrorn, Barbro Lindgren

Jag, Lilly och resten av världen, Alexandra Maxeiner

Apstjärnan, Frida Nilsson

Lyckokakan, Kerstin Lundberg Hanh

Robin Hood, Mauri Kunnas

Den försvunna staden, Jo Salmson

Familjen Bliss magiska bageri, Kathryn Littlewood

Läskiga boken, Pernilla Stalfelt

Stora boken om Sandvargen, Åsa Lind