Alliansens spel för gallerierna – Nollberga operasällskap hade varit tonsäkrare

Thomasgur1

Thomas Gür

Jag har här försökt göra begripligt vad det är för spel för gallerierna som den borgerliga alliansoppositionen genomför när det gäller omröstningen om regeringens vårbudget.

Det här är en av Decemberöverenskommelsens (DÖ) portalparagrafer:

”Förslaget till rambeslut samt riktlinjer för den ekonomiska politiken från den partikonstellation som är störst släpps fram vid budgetomröstning i kammaren. Om det finns en risk för att förslaget annars skulle falla avstår övriga partier som står bakom denna överenskommelse från att delta i omröstningen. Detsamma gäller även vid beslut om ändringsbudget och vårproposition (inklusive riktlinjer för den ekonomiska politiken).”

För att undvika en repris av det som hände i december 2014, att SD skulle rösta på alliansens budget och allianspartierna då skulle behöva lägga ned sina röster, när det blev dags att rösta för eller mot regeringens budget, lade de fyra allianspartierna fram var sitt budgetförslag, så att de kan bara kan rösta på sina respektive förslag.

Detta förfarande är en tämligen oslug förolämpning av väljarnas intelligens – en föreställning av Leoncavallos I Pagliacci av Nollberga operasällskap skulle vara tonsäkrare och skickligare genomförd.

Ty därmed har de borgerliga partierna säkrat sig om att förlora i omröstningen mot regeringens budget.

Inom ramen för DÖ har alliansen dessutom krävt att Vänsterpartiet skall ha ett avgörande inflytande över regeringens budget, eftersom regeringen plus V därmed blir ”den partikonstellation som är störst”.

Men om alliansen inte skulle gå fram med en gemensam budget utan lägga fram fyra partiegna budgetar, hade inte DÖ behövts. Regeringens budget hade ändå gått igenom utan V:s stöd.

Försvararna av DÖ brukar fråga vad som annars skulle vara alternativet till DÖ.

Ja, alliansen har ju själva genom sitt syltryggsagerande att inte riskera att stå med skammen genom nedlagda röster, visat vad som är det näst sämsta alternativet – en minoritetsregering S+MP som inte stöder sig på V och fyra borgerliga partier som, så som nu, lägger fram separata budgetar.

Det är inte en tingens ordning jag förordar.

Jag tycker att alliansen borde lägga fram en egen budget och ta konsekvenserna av att SD eventuellt röstar på det och tvingar regeringen Löfven att antingen fortsätta att regera med en budget som inte är dess egen eller att den avgår och en ny regering bildas eller att det blir ett extra val.

Men till och med den ofrivilligt komiska ordning som alliansen agerat enligt idag, minus den centrala roll som DÖ ger Vänsterpartiet, hade varit bättre.