Svåra saker i välfärden

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Försäkringar är till för att begränsa skadan om något oönskat och obehagligt inträffar. Om jag brandförsäkrar mitt hus är det för att få ersättning om, Gud förbjude, ett skadefall inträffar och huset brinner ned.

Om jag själv tänder på och begär försäkringsersättning har jag begått ett svårt brott och kan bli ådömd fängelse för mordbrand eller försäkringsbedrägeri (tror jag i alla fall).

Föräldraförsäkringen är, kan man analogt anta, till för att hjälpa den olyckliga som trots alla skyddsåtgärder får barn med ty åtföljande besvär och kostnader. Döm om min förvåning när jag så småningom insett att det alltsomoftast förekommer att folk medvetet framkallar skadefall och inte aktar för rov att begära försäkringsersättning.

När jag ser en förskoleklass traska på gatorna i min hemstad säger jag mig: ”Se, där går en hel hoper med försäkringsbedrägerier!”

Gradvis har jag insett att föräldraförsäkringen inte är en normal försäkring, utan en Porsche-försäkring. Porsche-försäkringen kostar 1 000 kronor i månaden och utfaller med 1,5 miljoner kronor till den försäkringstagare som efter försäkringens tecknande inte kan motstå lusten att köpa en Porsche.

Undrar just varför man aldrig privatiserade föräldraförsäkringen förut när det var så populärt med privatiseringar. Kanske är det väl för att bara staten kommer på idén att utfärda Porsche-försäkringar.

Det finns en hel del andra underliga konstruktioner, till exempel kränkningsersättning till våldtäktsoffer. ”Normalersättningen vid våldtäkt kommer totalt att vara 115 000 kr, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.” Kränkningsersättningen betalas av skattebetalarna.

Vi tänker oss ett samhälle som består av tre medborgare, Anders, Berit och Cecilia samt staten, som bestämmer. Nu är Anders arbetslös eftersom han har ADHD samt dyslexi, vilket gör att ingen arbetsgivare är intresserad. Då får Berit och Cecilia, som jobbar och betalar skatt, försörja honom. Det är deras ansvar enligt det samhällskontrakt som upprättats mellan medborgarna och staten.

Nu vill det sig inte bättre än att Anders våldtar Berit. Men han är arbetslös och har inga pengar, så han kan inte betala något skadestånd. Då bestämmer staten att Cecilia ska betala 115 000 kronor till Berit.

Så är det ju enligt dagens system. Det måste rimligtvis betyda, tänker jag, att staten anser att Cecilia har ansvar för våldtäkten. På vilka grunder kan staten annars tvinga henne att betala?

Men nu konverterar Anders till islam och blir jihadist och reser på krigssemester i Syrien och kan därför inte sitta av sina månader för våldtäkten. Vad gör staten då? Syr in Cecilia i stället eftersom hon ju är ansvarig för våldtäkten enligt föregående resonemang?

Nej, så kan det inte vara. Det är nog inte för att Cecilia är ansvarig för våldtäkten som hon ska betala kränkningsersättningen. Jag hade fel. Det är för att hon är så god. Det är av medkänsla med Berit som Cecilia vill betala 115 000 kronor. Staten har bestämt att Cecilia ska betala a) själva kränkningsersättningen samt b) försörjningen för de statsanställda som administrerar ersättningssystemet.

Nu förstår jag. Så god har staten bestämt att Cecilia ska vara.