Är det klokt med en feministisk utrikespolitik?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det fanns en tid när självsäkra och mäktiga nationer kunde tvinga på andra länder sin vilja. Ibland rörde det sig om så kallad kanonbåtsdiplomati. Wikipedia exemplifierar: ”[N]är Venezuela 1902 slutade betala av statsskulden [blev] resultatet att brittiska, tyska och italienska kanonbåtar patrullerade kusten samt beslagtog alla fartyg som passerade tills de fick sin vilja igenom”. Eller när England förbjöd änkebränning i Indien eftersom engelsmännen ansåg den seden vara grym och knappt ens medeltida.

Mellan Sverige och Saudiarabien råder inte den sortens maktförhållanden. Sverige kan inte tvinga saudierna att behandla sina kvinnor bättre. Frågan är om Sverige, som stat, ens bör yttra sig i ärendet om det riskerar att reta saudierna.

Om Saudiarabien hade varit ett mesigt och maktlöst land hade vi gärna kunnat göra det. Om påtryckningarna skulle ha haft någon effekt kan man inte veta, men inrikespolitiskt i Sverige hade det säkert känts bra.

Men nu är det så illa att Sverige och det övriga västerlandet behöver den saudiska regimens hjälp i en överhängande och besvärlig fråga, nämligen bekämpandet av terrorismen.

I den frågan har Saudiarabien en nyckelroll. Jag vet inte tillräckligt om frågan, men det förefaller uppenbart att landets inställning har två sidor: å ena sidan uppmuntrar man fundamentalismen, till exempel genom att finansiera extremistiska imamer och bygga moskéer åt dem, å den andra krigar man mot det fundamentalistiska IS. Rimligtvis gör saudierna överväganden och funderar över åt vilket håll man ska luta.

Det viktigaste syftet för svensk utrikespolitik gentemot Saudiarabien, bortsett från att upprätthålla kommersiella och andra förbindelser och allt sådant, borde vara att tillsammans med övriga västländer försöka mobilisera Riyadhs hjälp att motverka alla former av terrorism. Med ett helhjärtat engagemang från Saudiarabiens sida skulle mycket vara vunnet.

I det perspektivet förefaller det oförnuftigt att klaga alltför högljutt på landets inrikespolitik. Normalt inleder man inte en begäran om hjälp med en uppläxning.

Sedan är det en annan sak jag tänkt på. Om jag varit kung i Saudiarabien hade jag resonerat så här:

Jaha, västländerna vill att vi ska tåla att de ritar bilder av Profeten, vilket vi tycker är en vedervärdig synd. Och inte nog med det, de vill också att vi ska motarbeta alla muslimska fundamentalister som vill bomba, skjuta och bestraffa västländerna för deras överträdelser. OK, jag kanske går med på det. Jag accepterar att de tycker att yttrandefriheten är helig, nota bene bara på deras område, naturligtvis. Men i så fall måste de acceptera att det som vi muslimer håller för heligt får gälla i våra länder utan beskäftiga inblandningar från deras sida. Vi tål inte sådana där örfilar som vi fick av den där tossiga svenska utrikesdamen Wallström. Varför skulle vi respektera att de på sitt territorium ägnar sig åt sådant som är heligt hos dem, om de inte kan respektera att vi på vårt territorium håller på med sådant som är heligt hos oss?

Det är möjligt att jag resonerar helt fel, men i det perspektivet förefaller Margot Wallströms feministiska utrikespolitik ogenomtänkt, kanske rentav skadlig. Om de muslimska diktaturerna blir förbannade på väst, vilket de rimligtvis redan är med tanke på hur oförsiktigt, ja enfaldigt, väst betett sig gentemot andra muslimska diktaturer såsom Egypten och Libyen, kanske de bara blir glada om någon av deras trosbröder smäller en bomb i Stockholm.

Wallström försöker bedriva kanonbåtsdiplomati utan kanonbåtar. Det funkar inte.

Det som är otäckt med mitt resonemang är att det innebär att hoten om terrorism ger den saudiarabiska regeringen fördelar, i det här fallet fördelen att slippa höra kritik om medeltida rättsskipning av utrikesminister Wallström, men rent allmänt fördelen av att vara behövd och respekterad. Som tur är finns yttrandefrihet hos oss i västerlandet. Att den svenska staten håller tyst om sådant som vi tycker är fel i Saudiarabien betyder inte att det svenska civila samhället, inklusive media, ska hålla tand för tunga.