Vägande inlägg i tiggarfrågan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Annika Borgs text om kampen mellan romska och inhemska tiggare ger mig ingen ro. Jag inser att vi här står inför en kamp om överlevnad och existens av rent darwinska proportioner.

Å ena sidan har vi den ursvenska arten av tiggare, oftast vänliga och artiga och försedda med en tidning som kostar 50 kronor. Å den andra har vi numera fått in en härdigare och mer aggressiv art i landet, den rumänska, som hotar att helt tränga bort den inhemska varianten.

Via en appell i sociala medier fick jag in ett antal förslag på hur regeringen bör tackla frågan. Här kommer de.

Det är såklart att svenska tiggare är en utrotningshotad art och genast måste rödmärkas. Som jag ser det har vi fått in en sorts mördarsniglar som hotar den ekologiska balansen. Vi måste söka upp den svenska arten i dess habitat och förhindra kontakt med den importerade arten. Troligen har utvecklingen att göra med klimatförändringarna, för sydeuropéer hade tidigare aldrig på ett naturligt sätt rört sig så långt norrut. Om vi stoppar utsläppen av koldioxid kan klimatet stabiliseras och då återvänder rumänerna till sitt naturliga ekologiska utbredningsområde.

/Miljövän

Det finns bara en hållbar lösning, och det är att återinföra den gamla lösdriverilagen som dumt nog togs bort 1961. Sossarna, förstås. När lagen tillämpades skickades tiggare på tvångsarbete, ofta utomhus, vilket var hälsosamt. Dessutom fick de gratis, god, statlig mat. Många fick sysselsättning i försvaret med att bygga fästningar och dylik materiel. Det är något att ta efter då ju Sverige numera knappt har något försvar! Min uppfattning är att alla tiggare, varifrån de än kommer, ska inrangeras i försvarsmakten. De blir ett värdefullt personellt tillskott på soldatsidan. Kanske borde ett särskilt förband upprättas som heter Bohus Bataljon eftersom den bataljonen hade så pigg och medryckande marschmusik. Bataljonen kan användas för att försvara Gotland eller skickas till utländsk oroshärd. Man kan också tänka sig medverkan vid tattoo i Skottland.

/Pensionerad fanjunkare

Dom kan gärna börja på lärar högskolan, der går jag. Men dom kan väl inte läsa närapå så då måste dom sänka betygskraven. Ja säjer bara att någe måste ske annars blir jag inte godkänd i provena.

/Lärar student

Vi är ett humant land, stormakt faktiskt, och därför ska vi ha en human tiggarpolitik med välutbildade tiggare, på sikt gärna med akademisk erfarenhet. Det nuvarande systemet med fri etableringsrätt för tiggare är ett nyliberalt påfund från Bildt-regeringens dagar. Så kan vi inte ha det! Mitt förslag är att vi inför auktorisationstvång för tiggare. Så blir det ordning. Länsstyrelsen får ansvar för utbildningen tycker jag. Det ska vara språktest. Vid auktorisationsprovet ska tiggaren exempelvis kunna säga ”Hela överskottet går till kvinnokampen” eller ”Var finns närmaste tandläkare? Jag behöver vård” på begriplig svenska. Det är dock viktigt att inhemska och utländska tiggare likabehandlas. Auktoriserade tiggare ska erhålla pensionspoäng och föräldraledighet.

/Folkpartist i Flen

Naturen måste få ha sin gång. Vi ska inte lägga oss i de naturliga biologiska förloppen. Kampen för tillvaron måste ske på lika villkor utan att staten kommer in och leker Gud. Om de rumänska tiggarna visar sig tillhöra en mer överlevnadskraftig art så får vi ta konsekvenserna. Förresten vet man aldrig hur det går. Kom ihåg de japanska jätteostronen som flydde från en japansk lastbåt på Västkusten för några år sedan. Havsbiologerna trodde att de skulle konkurrera ut och tränga bort de svenska ostronen, Ostrea Edulis, alltså. Men det blev inte så. Några kalla vintrar tog hand om det hotet. Naturen kan vara grym, men den är alltid rättvis.

/Nyliberal biolog och fascist

Den råa rasismen har äntligen fått ett tydligt ansikte. Han har stripigt blont hår och dåliga tänder och säljer Situation Stockholm. Han framställer sig som en fattig tiggare, någon det är synd om, någon som tror sig ha ensamrätt till lönsamma tiggeriställen. Ha! Ställ en garanterat utblottad hederlig rom, som aldrig fått ett socialbidrag någonstans i hela Europa, ställ denna människospillra bredvid den statsfinansierade och privilegierade vikingen till tidningsförsäljare och ni ska få se de kränkta vita männens sanna rashat. Några har till och med hund. Om något ett tecken på privilegierad ställning. Vad göra? Förstatliga de bästa tiggeriställena och reservera dem för de verkligt utsatta. Skicka de vita rasisterna till Rumänien med första bästa återvändande tiggartransport så får de smaka på sin egen medicin.

/Kulturskribent, Bondegatan