LARS HÄSSLER:  Förbannade Public Service! 

Redan 2019 gjorde jag min första anmälan till Granskningsnämnden angående SR:s oskick att sätta etiketter på politiska partier. Anmälan avslogs. Så här skrev jag: 

SR, som tvångsfinansieras av oss skattebetalare, skall inte driva agendasättande journalistik, dvs att SR tar ställning och/eller driver politiska frågor. I programmet Studio Ett 2019 omnämns NMR och AFS med ”förklaringar” som ”främlingsfientliga AFS” respektive ”nazistiska NMR”. Jag har inget gemensamt med dessa partier men vill inte höra reportrarnas inställning till dessa partier. Alternativet i så fall borde vara ”kommunistiska V”, ”konservativa M”, ”frikyrkliga L”, ”kristna KDS” etc.  Jag förutsätter att Granskningsnämnden förklarar för SR det olämpliga att sätta etiketter på våra politiska partier. De har valt sitt namn själva och skall omnämnas med dessa namn.   

Jag fick följande svar: 

Tack för din anmälan mot Sveriges Radio Studio Ett den 5 juli. En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning. Beslutet är inte överklagbart. 

Nu i dagarna uttalade sig en representant för SD, Tobias Andersson, ordförande i riksdagens näringsutskott, i Rapport och menade att tidningen Dagens ETC var ”vänsterextrem”.  ETC:s Andreas Gustavsson gick i taket och skrev:   

Jag tror att även Rapport ser vad som håller på att hända, hur SD flyttar fram sina positioner i relationen till medier. Att då ändå haverera, det är illa. Speciellt eftersom inget tyder på att angreppen mot medier kommer att bedarra. SD ser vad som är möjligt och avancerar. Så hur tänkte redaktionen med att bara släppa igenom det här?  Är det för mycket begärt att public service inte ska sprida osakliga attacker avsedda att förminska en svensk dagstidning, för att ta udden av kommande granskningar?  

Ansvariga utgivaren Charlotta Friborg svarade: 

Detta förekom i ett inslag om debatten om regeringens utnämningspolitik och SD:s eventuella inflytande på densamma. Det var tydligt att det var SD:s åsikt om Dagens ETC som framfördes. Men det hade förstås inte varit fel med en följdfråga om denna beskrivning. 
 
Den förklaringen köpte dock inte ETC:s Andersson och krävde, ja propsade på, att Rapport måste göra det tydligt att SD förmedlar en subjektiv, illvillig bild av Dagens ETC. Alltså en rättelse.  

Och där kom den – den fega pudeln! I Rapport dagen efter säger hallåan:   

Nu till ett förtydligande. I ett inslag om regeringens utnämningsmakt i Rapport 19.30 igår kallade en sverigedemokratisk riksdagsman tidningen Dagens ETC för ”vänsterextrem”. Dagens ETC definierar sig som ”röd, grön och oberoende”. 

Jaha, så det är uppenbarligen OK att Public Service sätter etiketter på ”högerextrema” partier som AFS och NMR men inte att någon överhuvudtaget får använda ordet ”vänsterextrem” för Dagens ETC. Hur var det nu med ”allas lika värde” och objektiviteten? Som jag klagade på i min anmälan till Granskningsnämnden bör partierna benämnas som de vill, inte som Public Service tycker att de skall benämnas.  

Lars Hässler