BITTE ASSARMO: Carin Götblad representerar allt som är fel med polismyndigheten

Under de senaste veckorna har Carin Götblad förekommit flitigt i medierna. Av oförklarliga skäl anses hon som någon form av expert på grov kriminalitet trots att hon, såvitt jag kan utröna, aldrig har åstadkommit något vettigt på den fronten. Hon representerar tvärtom allt det som är fel med den svenska polismyndigheten – för att inte säga hela det svenska samhället.

Etablissemanget vill gärna slå bort diskussionen om feminiseringen av samhället som om det vore en myt. Det är det inte. Det kvinnliga inflytandet på rättssamhället är starkt, och verkar bara bli starkare, då traditionellt kvinnliga egenskaper tillåts bli norm på områden där vi istället borde slå vakt om en hårdare, mer manlig approach.

Carin Götblad är ett av de mest talande exemplen på det. Hon är mild, vän och moderlig och tycks hysa en aldrig sinande omsorg om alla som väljer att bli kriminella. Allt går att lösa med saft och bullar och en kram, liksom.

När Carin Götblad intervjuades i SVT Nyheter den 24 januari sa hon att det finns goda kunskaper sedan decennier om vad som är riskfaktorer. Och hon har helt klart för sig vad det är som felar de små barnen som mördar:

”Många kommer från… utsatta områden. Em…”

Japp, där kom den. Utsatta områden. Som i själva verket är områden som erbjuder exakt samma samhällsservice som alla andra områden – betydligt fler, dessutom, än många områden i mer glesbefolkade delar av landet – och där politikerna formligen plöjer ner pengar.

Det blir värre. När programledaren frågar varför så många av de grovt kriminella är andra generationens invandrare lägger hon skulden på svenska folket:

”Jaa… De utsatta områdena vet vi att det bor väldigt mycket människor de är till största delen befolkade av människor med utländsk bakgrund men jag skulle nog vilja säga… att det här… väldigt unga personerna skulle inte förvåna mig om tredje generationens invandrare och de… är ju ett väldigt… tydligt bevis på vilken segregation vi har i vårt samhälle. Och vilken dååålig inkludering… Å de här är farliga saker å de är kända kriminologiska faror som vi har varnat för länge å som vi har sett utvecklas i fel ordning.”

Vadå ”varnat för”? Med de positioner hon innehaft inom polisen hade hon kunnat göra mer än bara varna, om hon nu har så många insikter och så mycket kunskap. I SVT:s morgonstudio den 19 januari fick hon oemotsagd utgjuta sig över varför allt blivit så förfärligt hemskt trots hennes förslag och alla varningar:

”Vi har… stora grupper av unga killar och baaarn som växer upp… i… socioekonomiskt utsatta områden. Em… som har för lite föräldratillsyn för lite… tillsyn helt enkelt. Å där ser vi att… som i alla andra länder att de e en stark riskfaktor men varför… de är… vi har fått tonåringar som mördar… å mördar sina före detta kompisar… eh… de e faktiskt nånting vi behöver veta mer om å jag hoppas att kriminologerna måste… titta bakom siffrorna å titta mycket djupare, vad är orsaken.”

Allt kan dock lösas, det är Carin Götblad övertygad om. Men det måste (förstås) ske med ”tidiga insatser” och med särskilt stöd till föräldrarna. Och det är vi, du och jag, som ska ge det stödet. Alla måste nämligen vara med och ta ansvar. Carin Götblad vill se en ny folkrörelse och hon tror att det blir en enkel match för hon får ständigt telefonsamtal från privatpersoner som inte vill annat än hjälpa till och stötta de kriminella barnen och deras stackars utsatta och exkluderade föräldrar.

Jag tvivlar på att det är sant. Möjligen får hon telefonsamtal från andra moderliga och ömmande kvinnor av båda könen som ser en chans att kunna starta ett projekt och få bidrag för att framstå som goda och empatiska, men det är inte direkt samma sak som att svenska folket är berett att kollektivt ta ansvar för politikernas och polisens fatala misslyckanden.

Under Carin Götblads tid inom polisen har det blivit värre och värre för varje år. Att hon fortfarande åtnjuter förtroende nog att inneha en upphöjd position inom polismyndigheten säger något om hur skevt hela samhället ha blivit. Dags att skrota de feminina normerna och återställa ordningen, för hela samhällets skull.

Bild: Skärmdump, SVT Play

Bitte Assarmo