BITTE ASSARMO: Intervju med Elsa Widding. ”Debatten måste nyanseras”


AKTUELLT: För en liten tid sedan publicerade Göteborgsposten en recension av Elsa Widdings nya bok ”Sunt förnuft om Energi och Klimat”, skriven av Maths Nilsson. Nilsson – som inte läst boken i dess helhet – skriver i recensionen att den ”bygger på lösa grunder och gränsar till desinformation”. Bitte Assarmo samtalar med Elsa Widding, riksdagsledamot (SD) och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet, om kritiken och om klimatnarrativet.

Elsa Widding har gjort sig känd som en stark röst i klimatdebatten, och en av de få som vågar utmana etablissemanget. För det har hon fått utstå mycket kritik, inte minst från public service – något vi uppmärksammat här – och Maths Nilssons kritik baseras på samma narrativ.

– Uttalandet från Maths Nilsson är intressant eftersom hela syftet med boken är att försöka få till stånd en med nyanserad debatt. En debatt där inte det politiskt omdömesbaserade tyckandet hos politiker och vissa personer, som exempelvis Nilsson själv, ges företräde framför det som vetenskapen kan slå fast och det den inte med säkerhet kan slå fast, säger Elsa Widding.

Som exempel på en mer nyanserad debatt nämner hon vetenskapens nuvarande ståndpunkt, såsom den framställs i senaste rapporten från IPCC:

”In summary, there is low confidence in overall changes in extremes derived from paleo-archives. There is high confidence that long-duration
and severe drought events occurred at many locations during the last 2000 years.

There is also high confidence that high-magnitude flood
events occurred at some locations during the last 2000 years, but overall changes in infrastructure and human water management make the
comparison with present-day records difficult.

But these isolated paleo-drought and paleo-flood events are not evidence of a change, or lack of a change, in the magnitude or the likelihood of relevant extremes”

Texten är tagen från IPCC AR6 WG1 Chapter 11 sidan 1539: ”Weather and climate extreme events in a changing climate”. Elsas översättning: ”Man kan inte avgöra om det är värre nu jämfört med förr i tiden.”

– Den som har följt klimatdebatten i medierna de senaste åren har sannolikt fått en helt annan uppfattning. Allt som uttalas om framtida klimat är byggt på scenarier med utgångspunkt i vetenskaplig metodik, vilket inte alls är någon garanti för att de är sanningar, vilket Nilsson lättsinnigt tycks tro, säger Elsa.

Maths Nilsson skriver också att du inte anser att koldioxidhypotesen är bevisad. Vad tänker du om att han drar den slutsatsen?
– Här måste Nilsson lära sig att skilja på vad som är hypoteser framtagna enligt gängse vetenskapliga kriterier och hypoteser som närmast är att likna vid åsikter. Vad som är falsifierade hypoteser och vad som inte är det. Han skriver också att jag framför åsikter som går på tvärs med IPCC:s slutsatser. Här är det viktigt för samhällsdebatten att framhålla det som står i underlaget till AR6 och WGI (den fysikaliska vetenskapen) där slutsatser bl.a. förses med sannolikheter vars konsekvenser är tolkningsbara (WGII). Maths Nilsson ser ut att springa samma väg som det politiska etablissemanget och ta allt för givet utan reflektion (sunt förnuft).

Hur reagerar du på att Maths Nilsson väljer att titulera dig ”klimatförnekare”?
– Då visar han med all tydlighet att han inget förstår om klimatet som sådant, eftersom det inte går att förneka klimatet – det är lika begåvat som att utforska varför hustaket befann sig på fel plats vid fel tillfälle när blixten slog ned. Och på den nivån tycks denne Maths Nilsson befinna sig. Här avslöjar han sin rädsla och sin massformerade syn.

Elsa Widding ifrågasätter inte att den globala medeltemperaturen har stigit, inte heller att människans utsläpp av växthusgaser är en avgörande faktor men däremot ifrågasätter hon starkt att det pågår en katastrof på grund av utsläppen:
– Citatet från IPCC styrker den uppfattningen. Teoretiska modeller som redogörs för i dokumentet pekar på att förändringarna från idag till 2100 kommer att bli ungefär lika stora som förändringarna från 1880 till idag. Det finns ingenting som pekar på att någon ”tipping point” i global skala skulle passeras. Den intressanta frågan är av vilken anledning GP vände sig just till Maths Nilsson för en recension av min bok.

Du får också kritik av forskaren Mikael Karlsson i tidskriften Aktuell hållbarhet. Kan du kommentera hans yttranden?
– Istället för fakta handlar Mikael Karlssons uttalanden i tidskriften Aktuell Hållbarhet om troll på nätet, inbillade konspirationer, kollrig debatt, klimatförnekelse, samt att han felaktigt utger sig för att vara ”klimatforskare”. Utan att ens förstå att skämmas medger han att han ”forskar” om klimatförnekelse. I och med det är han bara en massformerad tyckare i klimatfrågan, med i förväg cementerade åsikter som förbehållslöst stödjer den ena sidan. Utifrån den får han bidrag för att bedriva sin egen förutbestämda ”forskning” och därmed har han tappat allt förtroende i mina ögon.

Att förstå vetenskap är numera inte liktydigt med en akademisk titel, något som Mikael Karlsson synliggör, menar Elsa Widding:
– Han representerar en vetenskap som inte sysslar med atmosfärfysik och har inte heller publicerat något relevant arbete i klimatfrågan. Inte heller har han visat några väsentliga framsteg inom områden som vetenskaplig metodologi och teori. Att tala om ”vetenskapsförnekelse” avslöjar därför direkt hans bristande kompetens på området, en effekt han säkert inte förstod. Mikael Karlsson är inte fackkunnig, och när det gäller klimatfrågan helt inkompetent.

– Jag har aldrig utgett mig för att vara expert på klimatområdet men jag har tillräckligt vett att läsa innantill och att lyssna på de som faktiskt har sakkunskap i ämnet, avslutar Elsa Widding.

På sin Youtube-kanal berättar Elsa Widding mer om om sin senaste bok.

Bild: Elsa Widding, foto: Riksdagen

Bitte Assarmo