LENNART BENGTSSON: Mot medeltiden 

Merkantilismen går dessvärre väl ihop med dagens EU-politik. Merkantilismen var den förhärskande ekonomiska politiken i Europa under främst perioden från 1500-talets början till slutet på 1700-talet. Den gick ut på att kontrollera export och import så att ett land fick ett överskott av ädla metaller. 

Upplysningstiden efter den franska revolutionen i kombination med den engelska industriella revolutionen gjorde slut på merkantilismen och banade väg för 1800- och 1900-talens väldiga ekonomiska och liberala utveckling mot ett globalt integrerat system. Sådant är vad en dominerande, alltmer internationell tjänsteadel och ett politiskt prästerskap avskyr därför att det hotar deras dominans.  
 
Jag är rädd att folk inte förstår hur radikal EU:s politik mot ökad europeisk merkantilism är och inte minst hur det kan skada ett land som Sverige som byggt sitt välstånd på ett fritt näringsliv där en relativt billig och effektiv energiförsörjning har varit nödvändigt för att kompensera geografiska och klimatmässiga nackdelar.  

Denna svenska ordning har dessvärre redan börjat förstöras genom politisk enfald alternativt medvetet sabotage. Detta har drivits på av politiska aktivister inom vänstern och miljörörelsen vilka eftersträvar ett slags stationärt samhälle där all utveckling gradvis bör avstanna i en total hållbarhet. Eftersom verkligheten är dynamisk och under ständig förändring är detta en omöjlighet och leder förr eller senare till en allmän kollaps eller till ett slags kvasistationärt samhälle som under medeltiden i Europa eller i tidigare äldre perioder. Inte minst kommer Sverige under en merkantilism att drabbas av en alltmer tilltagande fattigdom och allmänt elände och gradvis helt förlora sitt oberoende. 

Lennart Bengtsson