ANDERS LEION: Historiens läxa

Man säger att historien inte kan ge kunskaper som går att använda i nuet. Det är inte sant, vilket illustreras i detta klipp.  

En del av kunskapen kan sammanfattas i denna lathund om imperier: 

  1. Alla imperier går under. 
  1. Frankrike, England och Österrike har accepterat förlusten.  
  1. De ryska härskarna gör det inte.  
  1. Därför ansåg man sig ha rätt att invadera Finland och nu Ukraina.  
  1. Den ryska allmänheten solar sig i glansen av att tillhöra ett imperium.  
  1. Det är ett sätt att något försköna ett i övrigt miserabelt liv. 
  1. Men invånarna i Finland och Ukraina var och är av annan mening. 
  1. De har visat att motstånd lönar sig. 
  1. Därför rasar redan det embryo till imperium som Putin försöker bygga. Det ryska imperiet har tidigare på kort tid kollapsat två gånger: 1917 och 1991  
  1. Men de ryska härskarna lär sig aldrig. Putin fortsätter att drömma om sitt imperium. 

Slutsats: Man kan lita på Ryssland och dess härskare. De håller drömmen om att behärska kontinenten från Sankt Petersburg till Vladivostok ständigt levande. 

Lathunden ovan är till för svenska beslutsfattare och opinionsbildare. De behöver den. 

Anders Leion