BIRGITTA SPARF: Stoppa genusvansinnet nu!

Från dagens Göteborgs-Posten:

”Pernilla Wittung Stafshede, är professor i biologi och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola och ansvarig för ett jämställdhetsprojekt, kallat Genie.

Syftet med Genie, som Pernilla Wittung Stafshede projektleder, är att öka andelen kvinnliga forskare och professorer på högskolan och identifiera och undanröja kulturella och strukturella hinder på vägen. Studien har pågått i fyra år och än är hon inte nöjd med vad de hittills åstadkommit:

– Nej, jag är inte nöjd med vad vi har åstadkommit hittills, även om det har lett till en massa bra saker. Jag är frustrerad över att förändringsarbetet går så långsamt. Det räcker inte att stoppa in lite pengar här och där för att stötta kvinnor. Vi måste få majoriteten med oss och för det behövs belöningar. Det ska vara meriterande att göra rätt, säger hon.

Vad tycker du är det största hindret?

– Männen och den tröga organisationen. Män sitter ofta på alla toppositionerna och de måste med på båten och bli medvetna om sina fördomar som alla har. De måste börja tänka på vem de bjuder in på möten och vem de ger ordet till. Dilemmat är ju att män ofta är rädda för att förlora sina positioner och därför vill de inte ha en förändring.

– Visst, officiellt håller de med om att jämställdhet är viktigt men de gör inget för att en förändring ska kunna ske. Då är de i praktiken tysta motståndare, säger Pernilla Wittung Stafshede.”

Denna genusidioti måste snarast få ett slut. Chalmers ska inte hålla på med jämställdhetsprojekt. Chalmers är en teknisk högskola och ska utbilda civilingenjörer! Vill kvinnor bli forskare och professorer där så ska det ske på meriter, inte på grund av kön.

När männen på Chalmers, efter fyra års genusprojekt, fortfarande inte är särskilt intresserade av att bortprioritera sig själva till förmån för kvinnor, enbart för att de är kvinnor, så är de enligt Wittung Stafshede ”omedvetna om sina fördomar som alla har” och ”tysta motståndare” till hennes så kallade jämställdhetsprojekt.

Hennes förslag på lösningar är direkt kvinnofientliga och utmålar kvinnor som menlösa mähän som behöver extra stöttning i allt. Männen bör tänka på vilka de bjuder in till möten och vilka de ger ordet till. Som om en kompetent kvinna inte har kraft nog att själv se till att begära ordet, eller helt enkelt ta det, på möten där hennes närvaro är självskriven, eller protestera om hon inte blir inbjuden.

Det finns en besvärande dubbelhet i denna feministiska kamp för jämställdhet. Kvinnor sägs vara exakt lika starka, dugliga och kunniga som män. Samtidigt är kvinnor i ständigt behov av extra stöd och en liten gratisskjuts framåt och uppåt, vilket männen ska ge dem. Kvinnor verkar således inte vara kompetenta nog att slåss utifrån sina meriter, så därför blandar man in kön. Vilket ingen törs protestera mot eftersom ingen vill vara emot kvinnor.

Det är bra att männen i toppen på Chalmers är tysta motståndare till denna feministmaffia som hemsökt dem i projektform under fyra år nu. Ännu bättre vore det om de blev högljudda motståndare och klart och tydligt kritiserade detta pågående genusvansinne. Wittung Stafshede måste ju tåla en öppen debatt om sitt projekt, tänker jag.

Det är hög tid att männen säger ifrån. På Chalmers, KTH och alla andra lärosäten där liknande kampanjer pågår enligt helt felaktiga och politiskt korrekta genuspolitiska dogmer!

Birgitta Sparf