Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Klimatkyrklig ordlista 

Det är slående med de religiösa föreställningar och övertoner som ofta används i klimatfrågan. I en artikel nyligen här på DGS skrev jag om klimathotet som en sekulär troslära. Den är också något av en lagfäst, statlig religion, som flitigt predikas av statsmedia. Här följer en liten ordlista till hjälp att orientera sig i klimatkyrkans villfarelser. Läs den med glimten i ögat. 

En tro: Tron på att vi har en klimatkris förorsakad av människans utsläpp. De som är särskilt starka i tron utropar klimatnödläge. Exempelvis Kalmar kommun. Eller i Bern, Schweiz, där demonstranter kräver skyndsamt införande av nödläget (se bild). 

En kyrka: Klimathotskyrkan. Den har många instanser och är numera upphöjd till en form av lagreglerad, sekulär statskyrka i Sverige.  

En kyrkoordning: Det klimatpolitiska ramverket. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagens (2017:720) två centrala paragrafer handlar om växthusgaser (§2 och §3). Även den nya Miljöbalken föreslås inkludera tvingande klimatkrav, se SOU 2022:21. 

Kyrkomöten: Cop1 – Cop27, osv. Vid kyrkomötena bestäms den rätta läran och vägen. Information om när apokalypsen inträffar och domedagar i övrigt lämnas frikostigt av potentater tillresta i privatjet. 

Den heliga skrift: Det senaste evangeliet från IPCC (Assessment Report 6, AR6). 

Heliga urkunder: De Heliga Modeller (CMIP) som simulerar klimatets utveckling, och är underlag för alla prognoser från IPCC.   

En katekes: Den politiska sammanfattningen av AR6 (Summary for Policymakers, SPM).  

Ett påvedöme med prästerskap: IPCC  

Biskopskräkla: Hockeyklubban buren av ärkebiskop Michael Mann, (ö)känd klimatforskare och aktivist. 

Profeter: Lill-Greta och Stor-Greta (Johan Rockström)  
 

Apostlar: De är många och spridda över hela västvärlden. Särskilt framstående i den svenska apostlahorden är Erika Bjerström (SVT) och Björn Wiberg (DN). 

Predikningar: Alarmistiska predikotexter om klimatet tillhandahålls av konsortiet Covering Climate Now och sprids sedan av engagerade massmedia. De brukar först dyka upp i The Guardian och i svenska media ser vi dem ofta i Expressen, TV4, DN och SVT. 

Paradiset: Eko-socialismen, ett tillstånd där den goda naturen tagit över från den onda människan.  

Helvetet: Underjorden, där de fossila bränslena finns.  

Satan: Han varken syns eller hörs för han är en ondskans gas: CO2.   

Belsebub: Fossilen Putin. (Ill. Från 1818, Dictionnaire infernal

Skärselden: Tipping points som triggas en efter en. Likt Dantes inferno kommer vi att sjunka allt längre ned, från krets till krets, från tipping point till tipping point vilka triggar varandra i en allt värre kaskad mot den instundande apokalypsen.

Dante hade nio kretsar och det är också vad IPCC kalkylerar med. Att ingen av dem är verklig hade lika lite betydelse för Dantes fantasmagori som för IPCC.  
Dante hade sin musa Beatrice, alarmisterna har sin Greta. 

Hemsökelser: Översvämningar, bränder, torka, svält, skogsdöd, havsdöd. Allt av extrema, bibliska dimensioner. 

Apokalyps: När det ständiga extremvädret blir extremt extremt och världen går under i den oundvikliga klimatkatastrofen.   

Domedagsprofetia: Slutet är nära! Klockan är en minut i 12, sa Boris Johnsson när han öppnade klimatmötet Cop26. FN-chefen Guterres vill som vanligt inte vara sämre utan påstod att vi nu begår kollektivt självmord. Vad ska de skrämma oss med vid instundande Cop27? 

Domedagen: 2030. Om inte 2030 så 2045. Om inte 2045 så absolut senast 2060. Om inte 2060 så…. tja, spelar ingen roll, den blir ändå alltid uppskjuten. Nedräkning pågår av ”kvarvarande kolbudget”, se länken till DN. Siffrorna står på noll om drygt sju år. Vad händer då? 

Syndafallet: Människans arvsynd är vår upptäckt av den enorma nyttan med fossila bränslen.  

Syndfullt leverne: Fossila bränslen ger oss olyckligt nog ekonomisk utveckling, konsumtion och välstånd. Nu måste alla oupplysta syndare försaka sin välfärd för domedagen är nära! 

Späkning: Den kris vi nu genomgår med dyr energi, hög inflation, chockhöjda räntor. Allt som en följd av en huvudlös klimat- och energipolitik. 

Försakelse: Sluta flyga och sluta ät kött! Annars kommer vi inte på det rätta scenariot som IPCC angivit, SSP1–1.9. 

Frälsning: Den goda, gröna vägen i form av IPCC-scenariot SSP1–1.9, som enligt de Heliga Modellerna kan ge oss Netto Noll 2050. Samt eko-socialism på köpet. 

Korståg: Fridays for Future ordnar korståg mot klimatondskan över hela världen. 

Syndernas förlåtelse: Betala snällt allt det som u-länderna kräver för att nå Netto Noll så kan i-länderna få syndernas förlåtelse.  

Avlatsbrev: Klimatkompensation. Utsläppsrätter. ESG-korrekthet i alla dess former. 

Kättare: Klimathotsförnekare. 

Inkvisition: Kancellering och uthängning av klimathotsförnekare.  

Lillinkvisitor: Maths Nilsson  

Tionde: Den syndfulla menigheten betalar tionde för klimatpolitiken och den därav bestämda gröna energipolitiken i form dyrare bränslen, svindyr el, ohemula matpriser, allmän inflation samt chockhöjda räntor. 

Kollekt: Klimatkompensation (frivillig) och reduktionsplikt (påtvingad). 

Falska läror: Tron på att solens variationer, eller några andra naturliga variationer skulle ha någon som helst betydelse för det moderna klimatet.  
Innan mänskligheten började släppa ut koldioxid stod naturliga variationer visserligen för alla klimatförändringar. Men IPCC har bestämt att dessa numera efter syndafallet helt saknar betydelse och Den Heliga Skrift (Nya klimattestamentet IPCC AR6) tilldelar dem 0,0 i vikt. Enligt klimatkyrkan orsakas alltså all klimatpåverkan numera av människan och hennes syndande med växthusgaser. Alla andra förklaringar definieras som falska läror.  

Gabriel Oxenstierna är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet, författare till böcker för finansmarknaden och aktiv som klimatskribent på bloggen Klimatupplysningen.  

Gästskribent