Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: SVT till doms över svenska folket i moralpredikan om klimatet 

“Svenskar är stora klimatsyndare” hävdar Erika Bjerström, SVT:s famösa klimatorakel i sin senaste dom över svenska folket, och ”…utan större engagemang från privatpersoner är vi chanslösa.”  

Bjerström meddelar att vi kommer att straffas med kommande klimatfasor helt enkelt därför att vi lever ”fel”. Hon menar att vi ständigt begår ”klimatvidriga”, onda gärningar genom att leva våra vanliga liv. Ja, om du syndare lever fel bidrar du till att folk kommer att dö!  

Klimatkrisen måste bli ”en samvetsfråga för var och en av oss” predikar hon vidare. Vår skuld är en gemensam arvsynd av god utveckling och välstånd. Vårt straff är redan utmätt som en gemensam undergång i den klimatkatastrof man ständigt hotar med på SVT. (Visserligen bara påhittad av datormodeller, men de duger att skrämmas med.)  

Enligt Bjerström är vi alla i centrum med våra konsumtionsval. Du har Jordens öde i dina händer! Det gäller att leva rätt, det gäller att upplysa medmänniskorna om den rätta, smala vägen. Bjerström efterlyser ”personligt ledarskap” och meddelar oss att det ”kommer att bli jobbigt. Det är för svårt att frivilligt avstå från solresan med familjen i vinter.” 

Känner du flygskam inför solresan? Då kan du klimatkompensera din flygresa. Alternativt kan du enligt Bjerström sopsortera i 20 års tid, det räcker för en Thailandsresa. Du får flygsyndernas förlåtelse och ett avlatsbrev som ger dig som troende på klimathotet lättnader i din kommande, personliga skärseld.  

Kör du en fossilbil? Kanske är du rädd för vad dina utsläpp av koldioxid ska orsaka, kanske känner du skuld?  

Rädsla och skuld är starka psykologiska krafter. Men byt då till elbil för att känna dig rättfärdig. Med den extra bonusen att du kan fnysa åt de orättfärdiga fossilbilarna, som framförs av fossiler i trafiken.  

Alarmister kan slå sig för bröstet och säga ”jag gjorde minsann vad jag kunde”. Men vad gjorde du?  

Ja, skulden och klimatskammen har denna fariséiska sötma, man får visa upp sin rättfärdighet och man får peka finger åt de orättfärdiga. Välkommen till klimatdiskrimineringens Sverige, till de fariseiska klimathjältarnas tid. Men glöm inte att om du bara har sopsorterat i 19 år, kan du inte åka till Thailand med rent samvete. 

Tron på klimathotet bär på den speciella kraft som en tro kan ge. Att vara klimatalarmist har psykologiska förtjänster. Den troende människan ges en högre mening: det gäller enligt Bjerström att rädda människoliv undan klimatkrisen, och ytterst att rädda Jorden från undergång i en kommande klimatkatastrof (även om denna som vanligt bara är en datorsimulering).  

På en personlig nivå går det alltid att göra mer. För dina klimatsynders skuld hjälper det att göra försakelser, att späka sig! Alla dina handlingar har ju någon klimatkonsekvens. Vad du äter, hur du reser, vad du köper.  

Du vet väl att du kan bli klimathjälte i din egen lilla värld? Du kan göra skillnad, du kan bli klimatsmart. Moralpredikanten Bjerström berättar om att det finns en sorts fina människor som ”önskar sig ekonomiska styrmedel som personliga utsläppskvoter och höjda skatter.” Men, klagar hon, ”varken i Sverige eller EU finns höjda klimatskatter eller personliga utsläppskvoter på den politiska dagordningen.” 

Klimatkampen blir i SVT:s propaganda till en strid mellan gott och ont. I denna strid görs vanliga svenskar till förtappade varelser, till klimatvidriga konsumtionssyndare. Men – ingen religion som inte också kan inge hopp. I det alarmistiska narrativet kombineras därför hotet om undergång med hoppet om frälsning och räddning.  

De troende som ändrar sin livsföring görs till hjältar, till Jordens räddare. Samtidigt behålls den sekulära illusionen. Vi tror ju bara på Vetenskapen, säger de, vi är förnuftiga, IPCC har ju sagt vad som är rätt att tro på – vi tror bara på den rätta läran.  

Det märkliga är att denna religiöst anfäktade klimatpropaganda får fortgå med vår public service som plattform. Bjerström får moralpredika att vi måste ändra vår livsföring ”för att rädda människoliv undan klimatkrisen”. Varför talar hon aldrig om att 10 gånger fler människor dör av kyla än av värme? En något varmare värld gör att färre kommer att dö, inte fler.  

Bjerström är en av dem som allra flitigast blåser under klimatångesten med sina partsinlagor. Systematiskt väljer hon att presentera klimatnyheter som tendentiöst lyfter fram det negativa . Extremväder presenteras systematiskt som att de beror på en klimatförändring, trots att detta påstående saknar stöd i data och i vad IPCC säger.

Varför nämner hon aldrig att alla prognoser från IPCC baseras på datormodeller som ständigt har visat fel? Varför tillåts aldrig ifrågasättande, alternativa perspektiv på klimatfrågan på SVT?  

Gabriel Oxenstierna är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet, författare till böcker för finansmarknaden och aktiv som klimatskribent på bloggen Klimatupplysningen.  

Gästskribent