ANDERS LEION: Den hycklande moralismen 

Det går ett spöke genom Sverige och många andra länder – det är den gamla hycklande moralismen, snipigheten, som plötsligt väckts till liv och börjat vandra fram, fäktande med armarna.  

Det senast exemplet är den kritik som riktats mot Rebecka Fallenkvist. (Jag har svårt för henne. Jag kan inte se på SD:s YouTube-kanal. Hon är så gapig).  

Nyligen publicerade hon ett inslag på nätet med följande text: ”50 sidor in och hittills har Anne Frank endast slagit mig som sedeslös. Kåtheten själv.”  

Detta har många, i många sammanhang, ansett vara förgripligt. Jag förstår det inte. Anne Frank reflekterade över sitt unga liv, i en dagbok avsedd för henne själv. Att över huvud taget överväga en publicering måste därför ha krävt ett noggrant etiskt övervägande. Hoppeligen gjorde hennes far det. Men att publicera och censurera henne vore mindre moraliskt. Ändå gjorde hennes far det. Han strök en del av hennes funderingar om sex. I nyare upplagor har de strukna partierna kommit med. Det finns fler. 

Fallenkvist kommentar är fullständigt oförarglig, anser jag. Är det inte naturligt att den som för första gången läser Anne Franks dagbok slås just av textens naturlighet och friskhet – och kanske blir lite förvånad därför att boken ofta omnämns som om den vore skriven av något slags underårigt helgon?  

I ett inslag i Aktuellt uppvisar Willy Silberstein (Svenska kommittén mot antisemitism) en liknande, hycklande moralistisk attityd. Utan något särskilt belägg varnar han för de faror som följer med det enligt honom fortfarande nazistiskt präglade SD i dess nya maktposition. Redaktionen hade dock haft förstånd att samtidigt inbjuda den kloke PM Nilsson. Efter hans inlägg framstod Silbersteins farhågor som hjärnspöken. 

 Bland nymoralisterna finns företrädare för judiska organisationer. (Judiska ungdomsförbundet uttalar sig om Fallenkvist.)  Det är mycket olyckligt. De skadar sin sak om de tror sig kunna vinna något på denna snipiga nymoralism. Silbersteins yttrande är så snett att det blir direkt förljuget. Han säger:” … kända nazister som uttrycker sig antisemitiskt, islamofobt…” Sannolikt syftar han bland annat på uttalanden från SD om den utsatthet som judar lever under i Malmö och på andra håll där det finns en stor muslimsk befolkning. Det har han dock ingen kommentar till. SD är tydligen farligare än de islamister som tvingar bort judar från Malmö. 

Denna nysnipighet uppträder överallt. Ett annat exempel är Metoo-rörelsen. Det har dock uppmärksammats i DN av Lisa Magnusson. 

Den hycklande nymoralismen blir skadlig just därför att nästan alla viker sig för den. Det är väl enklast, men det är farligt. I praktiken är den ett hot mot yttrandefriheten. Den tvingar fram en allt hårdare självcensur. 

Den går att motarbeta. Gör som Lisa Magnusson och PM Nilsson. Beskriv verkligheten som den är. 

Anders Leion