PATRIK ENGELLAU: Ett lydigt folk

Vladimir Lenin sa att ”det blir ingen revolution i Tyskland för då måste man beträda gräsmattorna”. Jag förstår precis vad han menade. Förr i tiden stod skyltar med texten ”Nysått. Beträd ej gräsmattan.” i stadens parker. Folk lydde. Till och med vi busiga småglin drog oss för att gå på det spirande gräset. Lenin hade rätt. Ett folk som aktar sig till och med för så obetydliga överträdelser som trotsa förbud att gå på gräset är knappast benäget att ta till vapen för att kasta samhället över ända. I det avseendet är svenskar och tyskar ganska lika. Vi är båda lydiga folk. Det är ingen tillfällighet att Sverige länge betraktades som ett amerikaniserat Östtyskland.

Om man inte håller i minnet att svenskarna, på gott och ont, är ett fogligt och lydigt folk kan man inte förstå reaktionerna på elprishöjningarna och på de eventuella elbristerna. Min bild är att det var först under våren 2022 som riskerna för prishöjningar och elbrister började uppmärksammas utanför vissa specialistkretsar (där specialisterna ofta var anställda inom olika energimyndigheter och inte vågade tala om farorna av rädsla för att drabbas av bannstrålar från miljöpartiet och dess sakkunniga politruker). Men vid det här laget, september 2022, är anden ur flaskan. Ingen kan längre vara omedveten om faran även om man förstås kan bedöma den olika. Nervösa människor som jag har sedan länge ryst vid tanken att behöva köpa sovsäckar och inomhustält för att hjälpligt hålla värmen i sovrummet. Men hur har samhället i allmänhet reagerat att döma av hur det låter i bekantskapskretsen och vad det står i tidningarna?

Två typer av reaktioner förefaller möjliga (vid sidan av att strunta i det hela och hoppas att det ska vara falskt larm). Den första typen är att ladda ned broschyren Om krisen eller kriget kommer från MSB:s hemsida och sedan ge sig ut och handla de nödhjälpmedel ur fyrtio olika varugrupper som redovisas på sidorna 9 och 10.

Den andra möjliga reaktionen är den leninistiskt revolutionära, det vill säga att bli rasande och att identifiera och anklaga de skyldiga och kräva deras huvuden på fat. Ty tvärtemot vad olika makthavare försöker tuta i svenska folket – i första hand skrönan om att det är Putins gasstopp som driver upp de svenska elpriserna (mitt ökade från 54 öre kilowattimmen i juli till 2,34 kronor i augusti); i själva verket är det tyska priser som smittar till Sverige via den svenska exporten så om vi kunde stoppa exporten skulle priserna rimligtvis sjunka tillbaka – så är Sveriges nya energiproblem resultatet av medvetna åtgärder inom ramen för en misslyckad energipolitik. Se bara på vad den onödiga och av politiken framkallade förtida nedstängningen av kärnkraftverken bidragit med i form av möjlig energibrist.

Jag tror att den naturliga ordningen är att samhällsmedborgare utkräver ansvar av de ombud medborgarna tillsatt för att administrera samhället samt av dessa ombuds medhjälpare – således politiker respektive offentligt anställda tjänstemän – när sådana förtroendepersoner visat sig försumliga. Att det ligger försumlighet och ett mått av vidskeplighet bakom den svenska energipolitiken verkar otvivelaktigt. Men att sedan utpeka skyldiga individer och välja lämpliga repressalier är en grannlaga uppgift som visserligen vore angelägen men står långt från det svenska samhällets agenda. Vi är, som sagt, ett fogligt och lydigt folk som hellre än att protestera tar på sig besväret att anpassa sina liv efter vad överheten i sin förvirring ställer till med.  

Som om ödet ville bekräfta vad jag säger publicerar SvD Näringsliv en ”Överlevnadsguide: Så rustar du dig inför en vargavinter” där läsarna påminns om sådant som att ha ”konserver med köttfärssås, makrill, sardiner, ravioli, laxbullar, kokt kött, soppor” i skafferiet. Visst är den personliga överlevnaden en klar prioritet men man får inte för den sakens skull försumma betydelsen av rejäla och avskräckande straff. En vän till mig brukar säga att det finns två ord som klingar särskilt skönt på tyska språket: strafen och verboten.

Det sannolika är att vintern går utan några svåra avbrott i elförsörjningen. För det mesta oroar man sig i onödan (till exempel har jag just beställt och mottagit en pall ved). Då kommer Sverige, troget sin medfödda foglighet, att hylla just dem vars försumlighet orsakat risken för elavbrott och tacka dem för att landet haft turen att slippa värre dråpslag.

Patrik Engellau