PATRIK ENGELLAU: Vem sprängde Northstream? Ett insiderjobb

Hela dagen har jag varit fullt upptagen på min klinik med patienter. Det var först i kvällningen jag fick tillfälle att hasta till 221B Baker Street för att samtala med min vän Sherlock Holmes. Han satt som vanligt i sin länstol med en slocknad pipa i munnen. Han hade tagit på sig sin deer stalker-hatt, troligen för att tänka bättre.

Min käre Watson, sa han. Jag antar att du kommit för att diskutera Northstream-attentatet och vem som kan ligga bakom. Det här är inget enkelt problem, jag behövde röka två pipor för att nå fram till den säkra förklaringen.

Det måste vara Putin, sa jag.

Man kunde tro det, svarade Sherlock Holmes. Men som vanligt finns det en enklare förklaring bara man lyckas tolka de uppenbara indicierna på rätt sätt.

Har du någon bättre förklaring än Putin? frågade jag.

Sherlock Holmes la den slocknade pipan i sin stora askkopp. Låt oss börja med grundfakta, sa han. Det handlar om ett militärt jobb. Att spränga två pipelines på havets botten kräver militär utrustning och militär kompetens. Förövaren har haft tillgång till en ubåt med attackdykare. Annars hade han inte kunnat ta sig fram till rörledningarna och placera sprängladdningarna. Sannolikt två bomber, Watson, tänk på det, det är inget man bär med sig ut i havet i en roddbåt.

Det hade jag inte tänkt på. Men mästerdetektivens skarpa intellekt hade genast avsevärt begränsat antalet misstänkta förövare. Hm, sa jag, då kan det bara vara de nordiska länderna, USA, Ryssland, Baltikum och Polen. Fast jag vet inte vilka av dessa som har ubåtar.

Bra tänkt, sa Sherlock Holmes. Men de nordiska länderna är små och fega. Du kan räkna bort alla de där utom Ryssland och USA.

Ett ljus gick upp för mig. Jag hade nästan misstänkt det, sa jag. Det måste vara USA. Det stämmer ju ty både Trump och Biden har tydligt motsatt sig konstruktionen av Northstream. USA ville inte att Tyskland skulle bli beroende av rysk gas och olja. De har med kraft argumenterat för att Tyskland i stället skulle bygga mottagningshamnar för amerikansk flytande gas. Inte så konstigt om de föredrar att spränga Northstream. Och ubåtar och dykare har amerikanerna över hela världen. Skarpt resonerat, Holmes. Chapeau!

Men min vän såg inte nöjd ut. Tror du verkligen det om USA, frågade han. USA måste ha förstått att landet skulle bli en av de huvudmisstänkta. En sådan här operation hade aldrig kunnat hållas helt hemlig. Det som mer än två personer vet om blir snart allmän kännedom. Den amerikanska marinen måste ha varit inblandad. Trots allt har USA inga ubåtsbaser i närheten. Tänk dig att USA i världens ögon skulle framstå som ett slags terrorist. Risken att USA skulle tvingas schavottera som internationell bandit hade varit för stor. Hur skulle USA efter det kunna träffa det övriga Nato med ambitioner att utgöra världens inte bara militära utan också moraliska ledare?

När min vän detektiven förklarade detta insåg jag att det vore naivt att peka ut USA, särskilt som dess presidenter uttalat sig med ord som genast skulle göra landet till en huvudmisstänkt. Det måste finnas en annan förklaring. Hur menar du, Holmes? Putin, trots allt?

Absolut inte, sa Sherlock Holmes. Putin har inget att vinna på det här dådet. Inför världen framstår han ännu mer som en skurk och krigsförbrytare än före attentatet. Hans prestige håller på att förintas och chanserna att få andra länders stöd sjunker under noll.

Du förvirrar mig, Holmes. Först övertygar du mig att det måste vara antingen Ryssland eller USA som är skyldigt, sedan förklarar du att det inte kan vara någon av dessa som har ansvaret. Hur ska du ha det?

Sherlock Holmes tittade på mig en stund. Kan det vara så svårt att begripa? frågade han. Vi letar efter någon som har militär utrustning och kompetens, som kan operera i Östersjön, som inte är omedelbart misstänkt och som vill förstöra det sista av Putins prestige. Jag ser att du är förbryllad, Watson. Jag kan ge dig en ledtråd. Jag nämner bara ett namn: Claus von Stauffenberg.

Du menar han som ledde den misslyckade sammansvärjningen mot Hitler? frågade jag.

Självklart, Watson. Vi vet ju att det finns ett stort motstånd mot Putin inom det ryska etablissemanget, särskilt inom de väpnade styrkorna. För var dag tycker de allt sämre om kriget som de inte tror kan vinnas. De är oroliga för att Putin ska spela bort hela den ryska krigsmakten bara för att värna sitt eget anseende. De vill helt enkelt bli av med honom. Men de kan inte som Stauffenberg försöka skjuta honom för de kommer inte i närheten.

Jäklar, Holmes! Du har rätt. Några marinofficerare kan komma överens om ett PR-attentat mot Putin. Ubåtarna har de i alla fall och de känner Östersjön som sin egen ficka. De behöver inte ens ändra sina egna rutiner för att spränga rören. Sprängladdningar är normal utrustning och dykare ska ändå ut och träna. Det är helt enkelt ett insiderjobb i syfte att slutgiltigt undergräva Putins ambitioner att fortsätta kriget.

Troligen skulle Putin inte ens våga straffa de sammansvurna om han kom på dem, sa Sherlock Holmes. De skulle få stöd av andra officerare som inte heller gillar Putins vansinniga planer. Det här är helt enkelt den ryska krigsmaktens signal till Putin att lägga av. Attentatet visar för Putin och resten av världen att den ryska statsapparaten har makt att göra nästan vad som helst om presidenten krånglar.

Patrik Engellau