PATRIK ENGELLAU: Tysk politik i Sverige

När svenska politiker uttalar sig om elpriserna får man en känsla av att talepunkterna är inhämtade från Tyskland och därefter översatta till svenska (sannolikt med hjälp av Googles översättare då bara tre procent av svenska gymnasieelever studerar tyska språket). Politikernas synsätt och rekommendationer förefaller nämligen mer anpassade efter den tyska än den svenska situationen.

Dessa situationer är nämligen mycket olika beroende på att Tyskland använder så mycket importerade fossiler för att göra el. Tjugosju procent av elen tillverkas av naturgas enligt diagrammet nedan.

Två tredjedelar av naturgasen kommer från Ryssland. Ryssland står alltså för omkring 18 procent av den tyska elektriciteten.

I Sverige kommer bara två procent av elproduktionen från fossiler. En obetydlig import av rysk naturgas förekommer.

När Ryssland nu under den senaste veckan nästan helt och hållet har strypt gasleveranserna genom piplinan North Stream borde man ha väntat stor upprördhet från tysk sida men ett relativt lugn i den svenska debatten.

Låt mig förklara varför Sverige inte behöver oroa sig. Varifrån den svenska elektriciteten kommer framgår av följande diagram:

Här finns inga importerade bränslen utom uran och kanske lite fossiler som ännu inte hunnit ersättas av avfall, pellets och annat förnybart inom värmekraften.

Slutsatsen är att kostnaderna i den svenska elproduktionen, till skillnad från den tyska, inte påverkas av att ryssarna stryper gasflödet. Vad de svenska elproducenterna, exempelvis Vattenfall och Fortum, anbelangar så har ingen förändring skett bara för att gasen blivit dyrare någon annan stans.

Jo, en sak har skett, nämligen att en ny, betalningsvillig europeisk efterfrågan på elektricitet har uppstått. Om tyskarna plötsligt måste betala tio gånger mer för inhemsk el som producerats av rysk gas som kraftigt stigit i pris så är det klart att de vill betala mer för svensk gas så länge den är billigare än den tyska. Och när svenska elproducenter kan exportera el till tyska priser vill de sälja även till svenska kunder till det nya, högre tyska priset.

Elanvändarna har inte gjort något och elproducenterna har inte heller gjort något men över en natt har priserna tiodubblats. En väldig massa pengar flyttas därmed från vanliga villaägare i elområde fyra till Vattenfalls och de andra stora elproducenternas bankkonton.

Att tyska politiker säger till sina väljare att lägga om sina vanor för att spara el går att begripa ty om tyska folket använder mindre el behöver mindre gas importeras. När Putin stänger gaskranarna gör det mindre ont för tyskarna om de vant sig att spara på elen.

Men varför kommer svenska politiker med tyska förmaningar till svenska folket? Det finns, vad jag kan se, bara en hållbar förklaring (vid sidan av att de kanske missförstått situationen). Det är att de svenska politikerna vill pungslå vanliga villaägare för att det ska samlas mer pengar i de oftast offentligägda elproducenternas kassor. Förra året gjorde Vattenfall en vinst på nästan 50 miljarder kronor (varav en del inte berodde på elförsäljning utan bestod av ersättning för ett nedlagt kärnkraftverk). Det kan i år bli i närheten av 500 helt oförtjänta miljarder i vinst för Vattenfall, nästan tio procent av BNP.

Jag tycker illa om politiska ingrepp i ekonomin men om ett statligt beslutat prisstopp någonsin är befogat så är det här. Precis hur regelverket skulle utformas har jag inte tänkt ut men det skulle handla om att ha olika priser för olika kunder, billigare för svenskar än för tyskar.

Det kan hända att EU skulle protestera med hänvisning till olika regler om varors och tjänsters fria rörlighet inom unionen eller någon annan tillämplig paragraf. Men låt dem stämma Sverige! Det tar ändå flera år innan kommissionen hör av sig eftersom lagens kvarnar mal så långsamt. Och jag skulle vilja se EU kämpa för att Vattenfall ska göra sig oförtjänta vinster på bekostnad av svenska medelklassare som tvingas sälja sina hus på grund av elräkningarna!