GUNNAR SANDELIN: En rapport från PK-fronten 

För knappt ett halvår sedan skrev jag en text under rubriken ”Hur fungerar en PK-angripen hjärna?” Detta efter att varit på några middagar hos vänner som jag känt sedan 1970-talet. Liksom jag själv arbetade de då inom det välfärdsindustriella komplexet. Medan jag sadlade om till journalist för att slutligen kunna verka som fri skribent, har de hela sitt yrkesverksamma liv fortsatt att förtjäna sitt levebröd som socionomer (de flesta av dem), förskolepersonal, universitetslärare etc. Tidigare kompetenta inom sina gebit är de numera pensionärer och solid medelklass. Fina bostadsrätter, en del har lägenheter vid Medelhavet och Solkusten eller hus på Österlen. Återkommande utlandsresor ingår i livets behagliga rutiner. 

Det anmärkningsvärda är att de, på olika välformulerade sätt, till varje pris undviker att tänka konsekvensanalytiskt. De är medvetna om att Sverige genom massinvandringens konsekvenser håller på att gå mot sitt slut som det välfärdssamhälle de arbetat för hela sina yrkesverksamma liv. Emellertid känns det som om någon, elakt sagt, har hällt bromsolja mellan hjärnhalvorna när de ska komma till skott. Inför det stundande valet är det klart att de fortfarande kommer att rösta på socialdemokraterna! På sensommarens middagar har det sammanfattningsvis låtit så här när jag hävdat att media hjärntvättar svenska folket med sin ensidiga rapportering och undvikande att berätta om de grundläggande orsakerna till vårt samhällsförfall, som härrör ur massinvandringen och mångkulturen: 

Visst har du rätt i att vi har en massinvandring och visst har svensk migrationspolitik blivit en katastrof. Men i grunden har vi gjort rätt eftersom vi har velat hjälpa andra människor. Det är inte något fel med att vilja göra världen bättre, om du tror det. På sätt och vis har det kanske varit naivt. Men om man en gång har levt i ett rikt land som skonats från krig och haft solidariteten som ledstjärna, så kan man aldrig ta till höger. Det går emot allting som vi står för. Hoppas nu bara att regeringen kommer att ta efter de danska socialdemokraterna och bli tuffare mot de migranter som inte sköter sig eller som inte ska vara här.  

Sverigedemokraterna är otänkbara att rösta på. De har så många skrämmande och dumma människor i sina led, senast en styckmördare. De tänker inte heller på att islam är en sammansatt religion och att muslimer kan vara väldigt olika. Det är obehagligt att höra när SD:s partisekreterare Richard Jomshof uttrycker sig så kategoriskt om muslimer som ett enhetligt hot mot Sverige. 

Public service är bra och objektiva. Vi vet, eftersom vi ser på nyheterna varje kväll. SD får ju alltid komma till tals. De blir inte osynliggjorda, som du säger. Hur vore det om du tittade lite mer på Rapport och Aktuellt? Det är dessutom bra att man kvoterar in duktiga invandrare som reportrar. Det speglar mångfalden och visar att integrationen inte kan vara helt misslyckad. 

I deras tankefigur ingår också att den vita västerländska civilisationen har en historisk skuld som löper på avbetalning. Stoltheten över att vara en del av vår kultursfär lyser med sin frånvaro. Den får stryka på foten för tesen om allas lika värde. De är inte oresonliga, men tycker i stora drag så här: 

Det är klart att det västerländska samhället har en skuld till de stora orättvisor som finns i världen. Att tro på att det skulle finnas skillnader i IQ mellan olika folkgrupper och att det skulle ha betydelse för levnadsstandarden är ett rasistiskt tankegods. Det kan inte vara sant, som du säger, att flera vita togs som slavar i Afrika jämfört med hur många svarta som skeppades över därifrån till USA. Vi får inte glömma bort att Sverige också har haft en koloni med egna slavar en gång i tiden!  

Jag invänder: att rösta på (s), som stått för så stor samhällsdestruktion under de senaste valperioderna, är att sätta bocken till trädgårdsmästare. När de tycker att jag ska kolla mer på de skattefinansierade nyhetsredaktionernas utbud kontrar jag med att jag har jobbat åtta år där som reporter. Mina gamla vänner känner knappast till någonting om alternativa medier. En sak är klar: Ju närmare valet vi kommer, desto tydligare framgår skillnaderna i synen på samhälle och politik mellan oss.  

BILD: Brittisk vapentillverkning under första världskriget. Foto: George P. Lewis 

Gunnar Sandelin