Gästskribent RUTGER ENGELLAU: Kausalitet, samvariation och feta PK-lögner

Tänk dig följande undersökning av en slumpmässigt utvald andel av befolkningen. För varje undersökt person skulle man mäta skostorlek och göra en intelligenstest. Resultatet skulle bli häpnadsväckande. Inom visst intervall av skostorlek skulle man tydligt se att ju större fötter, desto högre intelligens. (Detta är faktiskt sant, förklaringen kommer lite längre ner i texten). 

Baserat på resultatet av undersökningen skulle en mer mentalt begränsad forskare kunna få för sig att hävda att kausalitet föreligger. Kausalitet är ett begrepp inom statististisk vetenskap som beskriver samband mellan orsak och verkan. I detta fall att skostorleken är orsaken och verkan den högre intelligensen.  

Sanningen är att kausaliteten i detta fall är fullständigt falsk. Skostorlek förklarar inte intelligensnivån. Istället samvarierar skostorleken med annat som är den egentliga förklaringen till den högre intelligensen. I den tänkta undersökningen att intelligensnivån varierar med ålder såtillvida att barns hjärnor inte är fullt utvecklade och barn har mindre fötter. Skostorleken i undersökningen samvarierar med ålder och förklarar därför inte intelligensnivån. 

PK-folk är sällan så petnoga med att hålla sig till sanningen utan serverar oss feta lögner som ligger i nivå med den falska tolkningen av skoundersökningen. Gällande exempelvis brottsligheten torde man kunna slå fast att den genomsnittlige brottslingen är mindre utbildad än andra och har lägre deklarerad inkomst. Därtill i högre utsträckning är av annan etnicitet, vilket inte minst DGS:s undersökning har påvisat.   

PK koncentrerar vanligen sin argumentation till observationen om lägre inkomst och lägre utbildning och påstår att kausalitet föreligger såtillvida att lägre utbildningsnivå och lägre inkomst förklarar brottsligheten. (vanligtvis uttryckt som att vi måste satsa mer på utbildning och jobbmöjligheter för att få bukt med brottsligheten, vilket i realiteten är samma sak som påståendet att utbildningsnivån är orsaken till brottsligheten).  

Som jag ser saken samvarierar för det första låg deklarerad inkomst med just brottslighet. Skurken försörjer sig genom brott och inkomsterna deklareras inte. Låg, eller ingen, uppgiven inkomst betyder inte heller att man är fattig. En knarkhandlare är säkert i många fall betydligt mer välbeställd än vanliga ärliga yrkesarbetande. Den som sysslar med ”vardagsbrott ” som exempelvis stölder där inkomsten toppas upp med bidragsförsörjning kan troligen ha det ganska bra ställt. Därtill slippa besväret med att vara heltidsarbetande.  Om någon kausalitet föreligger torde det vara att orsaken brottslighet leder till att inkomsterna inte redovisas och beskattas.  

Låg utbildning samvarierar också med brottslighet men utgör ingen förklaring till brottsligheten. Behovet av att kunna böja tyska verb och lösa andragradsekvationer för att bli en framgångsrik rånare eller stjäla utombordsmotorer är ringa. Varför bli rörmokare när man ändå inte tänker sig jobba inom yrket? 

Bluffen med låg utbildning och låg inkomst som förklaring till brottsligheten blir desto tydligare om man beaktar att merparten av Sveriges befolkning var mycket fattiga och lågutbildade fram till åtminstone första halvan av 1900-talet. Bilden visar ett utanförskapsområde på Linnégatan år 1903 med dess, enligt PK, troliga gängbrottslingar. För att förklaringsfaktorn bristande utbildning ska vara rimlig måste det finnas en latent efterfrågan på utbildning som inte kan tillgodoses med dagens utbud. Dagens gratis utbildning till högskolenivå inklusive kuratorer, läxhjälp, studiebidrag, studielån, försörjningsstöd och SFI anses inte tillräckligt, utan det måste satsas mer. Utbudet av utbildning var betydligt mindre tidigt 1900-tal, men ändå fanns ingen omfattande brottslighet. 

När politiker talar om bättre utbildningsmöjligheter, stöd och jobbmöjligheter för att få bukt med brottsligheten så ser jag det därför som rena påhitt och feta lögner där deras argumentation bygger på observerade samvariationer utan kausalitet. Den sanna kausaliteten måste vi leta efter någon annanstans, oklart var. Kanske finns inga lösningar som kan fungera vid sidan om inlåsning eller i möjliga fall utvisning.  

I mina ögon är våra styrande politikers lögner om påstådda orsaker det största problemet. Det lägger dimridåer över verkligheten och lurar oss att tro på icke fungerande lösningar   Fundera till exempel på liberalernas nytillträdde ledares Johan Pehrsons vallöfte om ytterligare tusen speciallärare till en kostnad om flera miljarder. Det bygger just på tanken att det är bristen på erbjuden utbildning som är orsaken till att skolbarnen inte läser läxor, hoppar av skolan och blir kriminella. Om inte kausalitet råder, det vill säga det saknas samband mellan orsak och verkan blir den enda effekten fattigare skattebetalare.  

Rutger Engellau är far, farfar, morfar och företagare med en omtanke som också sträcker sig utanför den privata familjekretsen.

Gästskribent