PATRIK ENGELLAU: Skolan. Vad tjafsar vi om?

Jag återger denna gamla artikel för att understryka varför den svenska skoldebatten inte kommer någonstans och skolan därför inte löser sina problem. Det beror på den i Sverige på alla offentligfinansierade ställen, som just skolan, överdrivna centraliseringen. Lärarna är längst ned i skolhierarkin och har med tiden fått allt mindre att säga till om. Inte ens eleverna är underställda lärarna. Det blir ingen ordning på skolan förrän lärarna återfår sin gamla auktoritet (vilket inte betyder att de ska slå och skrämma eleverna). Men den lösningen gillar inte de överställda myndigheterna i kommun och stat. Därför hittar de bara på lösningar som går ut på att de själva ska bestämma mer och lärarnas auktoritet ytterligare urholkas.

För sju och ett halvt år sedan skrev jag en debattartikel i Pedagogiska Magasinet, som är Lärarförbundets tidning för ”utbildning, forskning och debatt”. Jag talade om för utbildningsminister Fridolin vad han borde göra.

Då fick jag mothugg av en f d chefredaktör för Lärarförbundets tidning Lärarnas tidning, Sten Svensson. Alla skolans problem var egentligen mitt fel, framgick det:

De idéer som Patrik Engellau förespråkade på 90-talet har drivit fram kraftigt ökade skillnader mellan skolor och mellan elever. Skillnaderna i genomsnittsbetyg mellan skolor har fördubblats och allt fler elever klarar inte att komma in på gymnasieskolans nationella program. De största förlorarna är de elever som har det svårast att klara skolans mål, men även de toppresterande har backat i Pisa-mätningarna. Alla har förlorat på den skolpolitik som Patrik Engellau har förespråkat.

Jag undrade hur han menade och efterhörde mejlledes om Sten Svensson kunde tänka sig att prata med mig. Det kunde han. Vi hade ett vänligt och eftertänksamt samtal och kom fram till ungefär följande efter kanske tjugo minuter:

  1. Lärarkåren är demoraliserad vilket beror inte minst på att politiker och myndigheter under årtionden har lagt så mycket kontroll och styrning och annat djävelskap på lärarna att dessa till slut tappat lusten.
  2. När förre utbildningsministern Björklund försökte centralstyra ännu mer blev det bara värre.
  3. Om lärarna bara bestämde sig för det skulle de kunna rädda den svenska skolan.
  4. Problemet är att förtryckta och demoraliserade grupper inte så lätt bestämmer sig för så storslagna saker. De svarta i USA behövde en Martin Luther King (och en del andra inspiratörer) för att börja bygga egen stolthet och självkänsla.
  5. Lärarkårens befrielse och upprättelse (liksom arbetarklassens och de svartas etc) kan bara vara dess eget verk.
  6. Det behövs därför en väckelse inom den svenska lärarkåren. Den måste finna sin Martin Luther King.
  7. Om en sådan rörelse uppstod, som på ett trovärdigt sätt visade hur den tänkte återupprätta lärarkårens status och heder och den svenska skolans kvalitet, kan man vara ganska säker på att en utbildningsminister glatt och villigt skulle göra de förändringar i det centralistiska administrativa tvångsverktygen som lärarkåren önskar sig.
  8. Vår uppgift, alltså f d chefredaktörens och mitt, är därför att på alla sätt verka för en sådan väckelse inom lärarkåren.

Är det inte konstigt? Sten Svensson och jag är, av hans debattinlägg att döma, ideologiska huvudfiender, åtminstone i skolfrågor. Ändå kunde vi, tror jag i alla fall, enas om hur Sveriges skolproblem skulle kunna lösas. Åtminstone kom vi överens om att vi, var och en på sitt håll, borde försöka verka för en väckelse.

Det är förstås inte lätt att starta en väckelse. Men jag fick en känsla av att Sten och jag var eniga om att det krävs ett såpass storslaget projekt för att få fason på skolan. Han hade ju skrivit att han trodde på den rödgröna regeringen, dock utan stora förhoppningar:

Den nya rödgröna regeringen har föreslagit en mängd insatser för att förbättra skolan. Det är bra och nödvändigt och en hel del av dessa förslag kommer att förbättra för många elever. Men jag tror inte de kommer att räcka för att vända utvecklingen.

Ett romantiskt ögonblick kände jag mig förflyttad tillbaka till rekordåren på det framgångsrika svenska sextiotalet, när samsynta personer kunde lägga partibeteckningarna åt sidan och göra upp om vad som var bäst för det gemensamma Sverige. När skillnaderna mellan två huvudfiender inte var större än att de kunde klaras av på tjugo minuter på telefon.

(Jag skickade ovanstående text till Sten för sak- och bedömningsgranskning och fick OK.)

Patrik Engellau