GUNNAR SANDELIN: Jordan B. Peterson fyllde Hovet 

Av en slump fick jag tag på en överbliven biljett till den kliniska psykologiprofessorn Jordan B. Petersons föreläsningsturné, som hade Stockholm (och Johanneshovs isstadion Hovet) som en anhalt i söndags. Turnén tar avstamp i hans senaste bok Beyond Order, som innehåller tolv nya livsregler. Här gällde det nummer sju: Work as Hard as You Possibly Can. Boken är en fortsättning på succén 12 Rules for Life, som kom för tre år sedan. Båda böckerna finns översatta till svenska.

Det intressanta är att här kommer en samtidsapostel med stor intellektuell resning som kan fylla en hel arena utan att vara popstjärna eller en ung, trendig influencer. Påtagligt många i publiken var unga män. Det är ju till dessa som Jordan Peterson särskilt vänder sig, då han ser att det är vanligt att de saknar mening med sina liv i dagens feminiserade västvärld. ”Ett motgift mot kaos” var också undertiteln till hans första bok i ämnet. Jag ska försöka att återge några av de delar av det långa framträdandet som jag tyckte var de mest intressanta. 

Peterson inledde med att uppmana unga människor att försöka sträva efter att vara en bra partner, att inte vara självcentrerade och inte heller på att bara försöka träffa en så snygg partner som möjligt, för att tillfredsställa sina narcissistiska behov. Självbespeglingen har ökat i det västerländska samhället på bekostnad av dygder som pliktkänsla och ansvar, fortsatte han. Det beror på att känslan i vår samtid (med den postmoderna ideologin i bakfickan) på många avgörande områden har slagit ut förnuftet. Som exempel tog han anrika American Psychiatric Association, som tidigare kliniskt fastställde kriterier för psykiatriska diagnoser. När det gäller könsdysfori har de frångått den principen, lämnat fakta därhän och bara gått på den unga personens känslor (som till och med kan variera under samma dag, om du ser dig själv som gender fluid). 

För att betona hur vi hela tiden utvecklas i samspel med varandra övergick han till att skildra ett möte med Donald Trump, som han nyligen hade haft vid Kentucky Derby Det var roligt att lyssna till. Efter ett tag kunde Jordan Peterson inte motstå frestelsen att dra på sin kliniska professorskostym för att diagnostisera expresidentens kontroversiella personlighet. Peterson började med att konstatera att Trump sade någonting chockerande ungefär var tionde minut. Att människor ibland tar sats för att chockera sin omgivning vid något enstaka tillfälle kräver att de uppbådar en hel del psykisk energi, men med Trump gick det på räls. Han kunde till exempel vräka ur sig: ”My administration is the best in U.S. history!”, ”I scared Putin like he has never been scared before!” eller ”I told the truth more than anyone in history!” 

Samtidigt uppstod ett socialt tryck i omgivningen att inte säga emot honom. Petersons slutsats var att Trump hela tiden med sin verbala sluggermetod egentligen stångades med sin omgivning för att hitta sin identitet: He is trying to figure out who the hell he is, konstaterade Peterson innan han levererade diagnosen: A nine year old bully! He gives people mean nicknames. Det var inte något fördömande från Petersons sida. Tvärtom såg han det som någonting allmänmänskligt att vi testar våra mer patologiska sidor (expand your most pathological ways) mot vår omgivning. Det är ett ständigt pågående spel där vi försöker få andra att sätta gränser för vårt beteende. Vi försöker ta reda på vilka vi egentligen är.  

Detta resonemang länkade Peterson till en utläggning med flera exempel på hur viktigt det är att hela tiden sträva efter att styra sitt handlade med inriktningen på den man vill vara i framtiden. Han använde sig av begreppet Your future self, vilket måste vara aktiverat hela tiden i det samtida jaget. Han menade att denna strävan är det enda botemedlet mot det lidande som är inbyggt i livet, eftersom vi kommer att bli gamla och dö (om vi inte gör det i förtid). Take your future self into action! uppmanade han publiken och föll därefter in i en lyrisk betraktelse över hur det kan vara som bäst, när människor som länge arbetat hårt och målmedvetet med sin kunskap kommer tillsammans och förenar sig i sina olika begåvningar. Som en orkester som spelar en fulländad vals från den genomarbetade partituren, paren som hänfört svävar ut på golvtiljorna i virvlande steg. Detta är så nära det gudomliga vi kan komma! It is a glimpse of your place in the divine with the heavenly stratosphere above us, and no shortage of hell below us. Jacobs ladder, sade han med en märkbar sinnesrörelse, som bröt fram ur hans intensiva och stundtals plågade personlighet. 

Det cirka två timmar långa framträdandet avslutades med en frågestund där ett spörsmål handlade om hur han såg på kvinnligt våld mot män. Jordan Peterson svarade att flera större studier visar att det är vanligare att kvinnor slår män än tvärtom, men att det är ett mer subtilt och inte så kraftfullt våld. Kvinnor manipulerar också polis och rättsväsenden: Men are stupid about attractive anti-social women! Han återkom till sina bibliska metaforer och talade om Eva och ormen och gav egna exempel på hur tre brittiska kvinnliga journalister, bland annat från BBC, försökt lura honom att säga någonting som kunde tolkas misogynt, med avsikt att hans liv skulle förstöras. Det kvinnliga våldet, som han definierade som reputation, exclusion, manipulation and destruction, eskalerar på sociala medier. Den manliga aggressionen får inte samma svängrum där: You can´t punch on Twitter! 

Avslutningsvis: det fanns inslag av metaforer av religiösa mysterier i Jordan Petersons framträdande. Han talade också om att en viktig uppgift är att sträva efter att förena de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Han var tveksam till att de stora hoten mot mänskligheten skulle ligga i religiös fanatism. Snarare menar han att det är totalitarismens attraktionskraft i sig på den enskilda människan som är faran, oavsett i vilken form den uppenbarar sig. Ska man säga någonting kritiskt om Jordan B. Peterson är det att han undviker att tala om det stora hot mot den västerländska civilisationen som massinvandring, den stora demografiska förändringen och islams utbredning innebär. Gav han sig in på de områdena, så skulle han nog inte kunna ge sig ut på någon mer turné.  

Foto: Gunnar Sandelin 

Gunnar Sandelin