MOHAMED OMAR: ”Vi afrikaner bör inte vara avundsjuka på er vita”

Eftersom jag pratar swahili har jag tillgång till ett ganska stort nätverk av folk från Kenya, Tanzania och övriga delar av Östafrika. Häromdagen pratade jag med en vän på Facebook om fenomenet ”klimatångest” i Sverige.

I hans ögon är ”klimatångest” ett exotiskt fenomen. Det existerar ju inte Afrika. Min vän Hassan Kilemba, som bor i Mombasa, Kenya, lade fram en teori om fenomenets ursprung.

Han menade att grundorsaken till ”klimatångesten” bör sökas i mättnad. I ert land, sade han, är alla människor mätta. När människor är mätta blir de avslappnade och hjärnan börjar söka efter andra saker att tänka på.

När människor är hungriga, förklarade Hassan, fokuserar hjärnan på väsentliga uppgifter, som att hitta föda för att kunna överleva.

”Vi klagar ofta över att vi har många problem i Afrika”, sade Hassan. ”Men egentligen är vi lyckligt lottade, eftersom vi har verkliga problem till skillnad från er som har löst era verkliga problem och börjat hitta på låtsasproblem.”

Hassan fortsatte: ”Här är två scenarier: 1) Jag ger dig en spade och ber dig gräva en brunn som ska ge dig och din familj vatten och 2) Jag ger dig samma spade och ber dig gräva en grop och fylla igen den. Vilket av dessa två arbeten skulle ge dig mest tillfredsställelse och lycka?”

”Du har utfört samma arbete. Du har grävt en grop. Men det första arbetet var meningsfullt, det andra meningslöst. På samma sätt kanske vi afrikaner bör inte vara avundsjuka på er vita (swahili: wazungu). Det är bättre att ha riktiga problem än låtsasproblem. Våra riktiga problem driver oss att utföra riktiga arbeten, som att hitta mat åt oss och våra familjer. Era låtsasproblem driver er att utföra meningslösa uppgifter.”

Det var intressant att lyssna till Hassan Kilembas utläggning. Och forskning visar att det ligger en del sanning i hans teori. World Values Survey skiljer mellan värderingar som främjar överlevnad och värderingar som sätter ”självförverkligande” främst. På hemsidan förklaras det så här:

”Survival values place emphasis on economic and physical security. It is linked with a relatively ethnocentric outlook and low levels of trust and tolerance.”

”Self-expression values give high priority to environmental protection, growing tolerance of foreigners, gays and lesbians and gender equality, and rising demands for participation in decision-making in economic and political life.”

I Afrika sätter folk överlevnaden, med Hassans ord ”att lösa verkliga problem”, före andra saker.

Nu kanske någon invänder att i Afrika är folk mer religiösa än i väst och religion är hittepå. Det är sant att de är mer religiösa, men religion i Afrika handlar inte om filosofiska problem, utan om praktisk moral och levnadsregler som främjar familjens och samhällets överlevnad.

BILD: Pojkar i Mombasa, Kenya

Mohamed Omar