PATRIK ENGELLAU: Skulle globalismen kunna fungera?

På senare tid har jag flörtat lite med ett synsätt som jag egentligen inte gillar, nämligen teorierna om att globalistiska intressen som World Economic Forum, Bilderberggruppen och Bill Gates gradvis kommer sparka undan benen för de ofta demokratiskt tillsatta nationella ledarna i olika länder och att ta kontrollen över vad som händer i världen. Till exempel skrev jag ett fantasiscenario om att Ukraina med västerlandets hjälp skulle vinna kriget över Ryssland men att det snarast skulle ge globalisterna ännu mer Lebensraum:

Det förefaller mig oundvikligt att ett segerrusigt västerland representerat av exempelvis Nato, EU, FN och några av de ledande länderna kommer att förvandla sig till en… oerhörd, internationell förmyndarmakt som med tiden och med åtminstone förment goda avsikter kommer att kväsa de friheter som gjort västerlandet till en sådan succé.

Sedan skrev jag om WHO:s ganska avancerade planer på att ta världskommandot genom att förvandla sig till internationell hälsotsar med rätt att ta över kontrollen över enskilda länders smittskyddspolitik.

Men det finns en faktor som gör att jag i alla fall har svårt att tro att de samlade globalisterna gradvis ska kunna åstadkomma något världsomspännande Machtübernahme och det är att globalisterna trots allt är människor och människor bråkar med varandra. Vi kan studera EU.

Till exempel har EU-potentater under flera år rest till Ukraina och ställt ut löften för att själva framstå i en fin dager men eftersom ingen sådan potentat har tillräckligt med makt för att ensam infria sådana löften så fullgörs de för det mesta inte alls vilket Zelenskyj inte drar sig för att offentligt klaga över.

Och det går trögt att verkställa beslut som känns jobbiga för några av EU-länderna. Till exempel har EU beslutat att till årsslutet klara sig utan rysk olja och gas men något stopp för oljan blir det inte eftersom det diskuterade förslaget är fullt med undantag. Tjeckien, Ungern och Slovakien får fortsätta importen. När det gäller gas har EU kommit med nya riktlinjer som tillåter EU-länder att betala med rubel som Putin begärt. EU, kanske särskilt Tyskland, vill ha slut på kriget oavsett vem som vinner. Tyskt krigsmateriel som skickas till Ukraina fungerar inte alltid, nu senast för att någon hade glömt att packa med ammunition till tyska stridsvagnar. Här kan det utvecklas en fnurra mellan Tyskland och USA som verkligen vill att Ukraina ska krossa Ryssland och just avsatt 40 miljarder dollar i krigsbistånd. Macron, å sin sida, upprepar att Putin inte får förödmjukas i hopp om att ryssarna då blir mer samarbetsvilliga.

Tyskland och Frankrike är de länder som är vana att dominera EU. I andra hand är det andra västeuropeiska länder som har inflytande. Prestigejobben inom EU går dessa. De östeuropeiska länderna har hittills inte haft mycket att säga till om. Deras regeringar har börjat klaga alltmer högljutt över detta tillstånd.

Frågan om huruvida Ukraina så småningom ska bli medlem i EU kan åtminstone delvis betraktas i detta perspektiv. Om Ukraina blir medlem stärks Östeuropas ställning på bekostnad av Västeuropa. Kiev har mycket mer gemensamt med Warszawa än med exempelvis Berlin. Mer makt till de östeuropeiska medlemsländerna är inget som tilltalar Berlin och Paris.

Demokratiska länder har en ofta välfungerande och allmänt accepterad metod att utse samhällets ledare, nämligen allmänna val. I en värld som dominerades av globalistiska organisationer skulle det antagligen inte finnas någon motsvarande rimligt accepterad mekanism för maktdelning. Ett globalistiskt systems maktkamper fick avgöras på något annat sätt. Det finns inte så många modeller. Blodiga utrensningar som i Sovjetunionen är en. Ärftligt kungadöme som tidvis i Sverige är en annan. Strider mellan mer eller mindre likaberättigade herrar som under feodaltiden är en tredje. Jag kan inte se hur någon känd ordning kunde vara tillämplig på en globalistisk värld där WHO, Jeff Bezos, FN:s säkerhetsråd och Klaus Schwab försökte styra tillsammans. De skulle helt enkelt inte kunna hålla ihop sitt system och därför tror jag inte de skulle kunna utöva någon riktig makt.

Patrik Engellau