GUNNAR SANDELIN: Om demografin, del 2

Från att i stort varit ett etniskt homogent land har vi idag gått till en totalt förändrad demografi där 30 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. Går vi längre ner i åldrarna blir denna andel större. I den mest brottsmisstänkta åldern enligt Brå, män 15-44 år, har nästan 40 procent utländsk bakgrund. Läs gärna första delen om demografin här.

Under 2000-talet har Migrationsverket beviljat mer än två miljoner uppehållstillstånd, de flesta till utomeuropéer. Ser vi till SCB:s nytillkomna statistik för folkbokföring till och med 2021 kan vi i diagrammet ovan se att personer med utländsk bakgrund har ökat med drygt 1,6 miljoner medan de som har svensk bakgrund har minskat med nästan 30 000 personer.

Om vi bryter ner dessa kategorier i en finare indelning kan vi i nedanstående stapeldiagram se att antalet utrikes födda har ökat med cirka 1,1 miljoner medan de som har två inrikes födda föräldrar har minskat med runt 165 000 personer. I den gruppen ingår också tredje generationens invandrare, men över det för inte SCB någon särskild statistik.

Den stora demografiska omvälvning som vi genomgår sedan flera årtionden redovisas inte i main stream media, och därför gör vi det här. Detta eftersom det är viktigt att kunna ge fakta till många svenskar som känner att de förlorar sitt hemland.

Den stora demografiska förändringen avspeglar sig bland annat i kriminaliteten. I min förra text om demografin visade jag med statistik från Brå att nästan var tredje man från 15 år och uppåt med afrikanskt ursprung i andra generationen med två utrikes födda föräldrar är brottsmisstänkt. Motsvarande siffra för Västasien/Mellanöstern gäller nästan var fjärde man. Detta är 5 till 6.4 gånger så vanligt, jämfört med de män som har två svenskfödda föräldrar.

Diagrammet nedan visar på liknande siffror från Brås senaste undersökning vad gäller utrikes födda män. De röda fälten visar på brottsmisstankar som är mer än tre gånger så höga jämfört med svenska män (Centralamerika och Karibiska öarna avser bara ett mindre antal personer). De ljusblå fälten visar på förhållandevis låg kriminalitet. Där ingår sådana länder som ligger inom vår egen kultursfär: övriga Norden, Västeuropa och USA. Men även invandrare från Östasien (Japan,Kina,Korea) ligger på samma låga nivå som svenskarna gör.

Den som efter påskhelgens upplopp i diverse ”utanförskapsområden” fortfarande tycker att en dylik redovisning är rasistisk, främlingsfientlig och islamofobisk tillhör i mina ögon den näst intill religiöst förnekande skara som ständigt lägger skulden på majoritetssamhället för alla övergrepp som invandrare begår. Där tror jag inte några argument i världen hjälper. Massinvandringen pågår oförhindrat med nästan 100 000 beviljade uppehållstillstånd förra året (och där ingår inte EU-medborgare).

Observera att detta är en redovisning på gruppnivå och inte en fråga om att alla personer med utländsk bakgrund skulle utgöra ett hot mot vårt land. Med sådana argument vill gärna det vänsterliberala/socialistiska etablissemanget förmå oss kritiker av mångkultur och massinvandring att framstå som lägre moraliskt stående individer. Vi känner sedan länge till hela arsenalen av begrepp som ständigt används för brännmärkning och för att på så sätt undvika en sakdiskussion. Jag önskar att vi som är djupt oroade av samhällsutvecklingen skulle bli tagna på allvar av det mediala och politiska etablissemanget. Om de vill bidra till några positiva förändringar inför framtiden av vårt land måste de våga börja att diskutera vad olika skillnader i härkomst betyder.

Fotnot: Tack till Affes statstikblogg för research och diagram.

För definitionen av utländsk bakgrund se undertexten i det första diagrammet.

Gunnar Sandelin