GUNNAR SANDELIN: Om demografin 

Ibland pratar jag i minnet med de människor som jag kände när jag växte upp under 50- och 60-talet. De är borta nu, men jag försöker att förklara för dessa 

”gammelsvenskar” (och för mig själv) vad som har hänt med vårt gemensamma land. Jag gör det förvissad om att jag måste övertyga dem (och mig själv) om att den enorma omstöpning som har skett inte är en ond saga. En vän till mig, författaren Einar Askestad, skriver i en kommentar här på sajten att det som sker är ”är ett övergrepp utan like” och att ”det kan väl ändå inte vara möjligt att beröva ett folk sin kultur och gemenskap, sin trygghet och sitt hem på jorden på bara några decennier och komma undan med det?” 

Backar man bandet ett halvsekel har allting förvandlats till sin motsats. Det som har varit vitt har blivit svart och tvärtom. Ändå betvivlar jag att de som levde här för bara en generation sedan skulle tro på mig när jag berättar för dem vad som händer här idag. Därför måste jag bland annat visa bilder på brinnande polisbilar, kaoset i skolan, balkongflickor, torget i Uddevalla fyllt av bedjande och protesterande muslimer (”Jalla, jalla – en moské för alla!”), moskéer och minareter samt en militär ÖB med hbtq-flagga o.s.v. Ge dem en aning om den demografiska förändringen genom att visa gatubilden från några av våra ”utanförskapsområden”. Kanske lite fakta också? Berätta att vi har beviljat över två miljoner uppehållstillstånd under 2000-talet, nästan uteslutande till utomeuropéer, varav en stor del är män från Mellanöstern och Afrika.  

2021, skulle jag säga, har nästan en tredjedel av befolkningen utländsk bakgrund. Och går man ner i åldrarna till den mest brottsaktiva gruppen, män 15 – 44 år, handlar det om nästan 40 procent (se diagrammet ovan). 

Mest brottsmisstänkta är män från Afrika och Västra Asien (Mellanöstern). För första gången är nu andra generationens invandrare därifrån ”i topp”; det visar både Brås senaste undersökning (2021:9) och DGS stora studie från 2019.

Jag skulle visa mina ”gammelsvenskar” diagrammet nedan över att nästan var tredje afrikansk man i andra generationen är brottsmisstänkt och att detta är sex gånger så vanligt jämfört med vad som gäller för svenska män i denna ålder. Motsvarande siffra från Västasien/ Mellanöstern är ungefär en fjärdedel eller fem gångers överrepresentation. Nästan lika stor andel brottsmisstänkta är de utrikesfödda männen från dessa områden.  

Jag skulle säga att det kan man väl nästan se på bilderna från påskhelgens kravaller i Sverige år 2022. 

I det följande diagrammet , skulle jag fortsätta min föreläsning, kan vi i de ljusgröna staplarna, se att andelen andra generationen manliga invandrare som är 15 – 44 år från Afrika och Mellanöstern, kommer att fördubblas fram till 2029. Detta är en förhållandevis säker prognos eftersom personerna redan finns här. Tillsammans med utrikesfödda män i samma ålder och med samma bakgrund, kommer de att vara minst runt 350 000 år 2029. Observera att, för att inte spekulera, har vi i de mörkgröna staplarna räknat med totalstopp i migrationen för dessa utrikesfödda män från och med i år. Vi har helt enkelt redovisat hur det skulle se ut om gränserna skulle bommas igen för åtta år framåt. Kurvan kan följas från 1970. 

Sverige har importerat kriminalitet och bundit ris åt egen rygg, skulle jag framhålla för mina bestörta föregångare. Vem kunde ana att våra politiker tillsammans med journalister, myndighetschefer och kulturelit in i det sista skulle försöka skylla misslyckandet på mångkulturen och den stora demografiska omvälvningen på svenskarnas inneboende rasism och omotiverade skräck för islam (jag tror inte att de skulle kunna förstå hittepåordet ”islamofobi”)? Skuldbelägga en ursprungsbefolkning som inte ens blivit tillfrågad om den största samhällsförändringen av deras land i modern tid? Vem kunde tro att Sveriges socialdemokratiska arbetareparti skulle gå från att vara just det namnet en gång i tiden betydde, till att bli ett bidragsparti för invandrare i ”utanförskapsområdena”? 

I Sverige har migranter och deras barn fått möjligheter till en levnadsstandard som de bara kunnat drömma om i sina ursprungsländer. Gratis skola, sjuk- och tandvård, mat, bostad och kläder och medborgarskap, även om de inte arbetar. Skulle det då vara ”socio-ekonomiska faktorer” och inte på något sätt dessa personers eget ansvar hur de lyckades anpassa sig här? Skulle en ”pursvensk” som var vuxen när jag var barn, och för vilken det var en skam att ligga samhället till last, kunna ta till sig den (bort)förklaringen? 

I kravallområdena i påskhelgen får välanpassade invandrare lida för den militanta destruktivitet som många muslimska män visar. Emellertid går hatet mot det land som tagit emot dem längre än så: till och med äldre damer har kastat sten på Polisen. Det går inte att komma ifrån att tillräckligt många av dem som kommit hit förstör vårt land på samma sätt som de har förstört sina hemländer. Kan de ingenting annat, kan man undra?  

Jag tror jag skulle sluta odyssén över dagens Sverige genom att sjunga den uppdaterade refrängen från en succélåt om en svunnen småstadsidyll som mina ”gammelsvenskar” skulle känna igen, och som jag nyligen skrev om här på sajten. Kanske skulle Gunnar Wiklund stämma in med sin smäktande barytonstämma? 

Fotnot: Med utrikes bakgrund avses de som är utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar (”dubbelbarnen”) samt hälften av dem som har en utrikes resp. en inrikes född förälder (”enkelbarnen”). Tack Affes statistikblogg för diagram och research.  

Gunnar Sandelin