GUNILLA EDELSTAM: Samhället eller staten?

Statsministern höll en pressträff den 28 april. Detta skedde – såsom framgått i media – efter det att ”mammor, barn och kriminella gängmedlemmar” deltagit i kravaller på flera orter i Sverige och skadat poliser genom att kasta tunga stenbumlingar på dem. Poliserna drog sig tillbaka på polisledningars order. Statsministern som är statens främsta representant uttalade på pressträffen att samhället är för svagt och att samhället ska trycka tillbaka våldet.

Det är ju bra att regeringens företrädare har pressträffar där man talar till folket i viktiga pågående frågor och det finns anledning att lyssna för att förstå hur landet styrs när det handlar om så allvarliga problem som kravaller av det slag som nu ägt rum. Statsministern uttalade att ”samhället är för svagt” men samhället är ju vi – folket som bor i Sverige. På vad sätt är vi svaga? Vi är inte ett svagt folk utan vi är tvärtom ett av världens framgångsrikaste folk – Vi har skapat ett rikt industriland. Det är mycket starkt gjort! Och detta har gjorts – inte av statsmakten – utan av personer i samhället dvs. av alla dem som arbetat för de framgångsrika företagen! Det är ju istället staten med riksdag, regering och myndigheter som visat svaghet. Till dem har vi, folket i samhället, överlåtit lagstiftningsmakten och våldsmakten och möjligheterna att utöva tvång. Sådana rättigheter bör statsmakten utöva på ett sådant sätt att kravaller av det här slaget inte uppstår alternativt att de trycks tillbaka om de uppstår men statsministern uttalade istället att ”samhället ska trycka tillbaka våldet”. Det är inte samhället som ska trycka tillbaka våldet utan det skall riksdagen göra genom erforderlig lagstiftning och det ska polismyndigheten göra genom utövande av den lagenliga våldsmakten. Om däremot personer i samhället trycker tillbaka våld så riskerar de också att fällas för brott. Men staten i form av den svenska polismyndigheten kan ”trycka tillbaka våld”.

En stat är en grupp av institutioner, såsom riksdag, regering och myndigheter, och staten styr genom bland annat lagar och våldsmakt inom sitt territorium. När personer i delar av samhället istället tar rätten i egna händer talar man om statsförfall i de fall där staten inte lyckas uppfylla grundläggande krav som ställs på en suverän stat. Ett sådant krav är att staten upprätthåller våldsmonopol inom sitt territorium. Ett tydligt tecken på statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar. Om en hög representant för staten såsom statsministern talar om ”ett för svagt samhälle” när hon egentligen beskriver statens oförmåga så kan detta vara ett sätt att förminska eller dölja det egna ansvaret för statens förfall, för tillräcklig lagstiftning och tillräcklig våldsmakt.

Vid pressträffen framgick att staten i form av regeringen förbereder lagstiftning som innehåller långtgående ingrepp i enskildas liv för att försöka stoppa rekrytering av ungdomar som tillhör riskgrupper till kriminella gäng och för att kunna upptäcka planering av brott. Det är alltså staten som varit för svag eftersom de befogenheter att tvinga enskilda och/eller att använda våldsmakt – som funnits – inte räckt till. Det är därför regeringen vill förstärka statens makt och befogenheter genom lagstiftning! Men statsministern talade istället om ett samhälle som är för svagt och om att samhället ska trycka tillbaka våldet.

Det är fascinerande att lyssna på retoriken. Staten och dess politiker har låtit gränserna stå öppna för vem som helst utan identitetshandlingar och alldeles för många varje år utan tanke på konsekvenserna för det samhälle som fanns. De personer ute i samhället som yttrade sig negativt över den politiken klassificerades som rasister eller neo-nazister. Staten och dess politiska företrädare ansåg sig stå för det goda. Men denna generösa och välvilliga migrationspolitik har ju varit absurd. Nu när det är uppenbart att landet tagit stor skada av den politiken och lilla Sverige slagit europeiskt rekord med 342 skjutning varav 46 med dödlig utgång under 2021 och då våldsamma kravaller riktade mot polismakten satt Sverige med brinnande polisbilar på framsidorna på världens nyhetstidningar, då är det samhället som är ”för svagt”.

Gunilla Edelstam Docent, Jur. dr.