ANDERS LEION: Sent på jorden 

blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus 
och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför 
tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll 
och flugorna står stilla på väggarna och tänker 

(ur Sent på jorden 1932) 

Vad är detta? Det är – för mig – en beskrivning av ett lugn och en stillhet, som är eftersträvansvärd – trots de döda tavlorna. Det kan man ta som en humoristisk släng, förresten.  

Raderna är de första i Gunnar Ekelöfs (bilden) första bok. Som pojke läste jag honom mycket.   

Jag är en främling i detta land 
men detta land är ingen främling i mig! 
Jag är inte hemma i detta land 
men detta land beter sig som hemma i mig! 

(Non Serviam 1945) 

Vad är detta? Non Serviam betyder: jag tänker inte bli slav. Lite mer anpassat till vårt samhälle som påstår sig inte ha slavar: Jag underordnar mig inte.  

Den första dikten uttrycker ett lugn och en hemkänsla, men den har blivit nästan förstelnad, som i väntan på något okänt och hotande. 

I den andra dikten har det hänt. Allt har förändrats. Staten (landet i dikten) har brett ut sig, ockuperat landet och de som där bor. Det går inte att fly. Jaget är fast. 

Några rader och en genial poet hart sagt allt. 

(Dikterna finns på nätet). 

Anders Leion