HITTAT PÅ NÄTET: Demografi och kriminalitet

Två av DGS skribenter diskuterar i YouTube-kanalen Riks den senaste statistiken vad gäller demografiska förändringar och kopplingen mellan invandring och brottslighet. 

Programledaren Richard Sörman intervjuar Gunnar Sandelin i ämnet. Särskilt problematisk är prognosen av fördubblingen fram till 2029 av de så kallade ”dubbelbarnen” (med två utrikesfödda föräldrar) i brottsaktiv ålder, vilka utgör den mest kriminella gruppen i samhället. 

Tack Affes statistikblogg för reserach.