ANDERS LEION: Dumstruten missklär också den kloke 

Jag har tidigare skrivit om Magdalena Andersson: ”Vad har vi alltså här? I bästa fall har vi en människa som aldrig lämnat trotsåldern. I värsta fall har vi en klassisk diktatorstyp: trångsynt, självtillräcklig och med behov av total kontroll. För mig vittnar hennes blick om detta. Den uttrycker alltså främst rädsla. Rädda människor är farliga människor – särskilt om de har makt.” 

Det är ett hårt omdöme. När jag tänkte tillbaka på det undrade jag om jag ändå inte varit för hård. Tyvärr visade Magdalena Andersson i 30 minuter att det var befogat. 

I programmet demonstrerade hon återigen sitt sätt att vara. Alla hennes svar hade ett enda syfte: att inte behöva lämna något bestämt svar, att hålla alla dörrar öppna. Hon kunde inte kontrollera situationen på annat sätt. Hon kunde inte styra programmets inriktning eller innehåll. Men hon kunde effektivt radera dess mening genom att inte ge något besked. 

Den kloke Widar Andersson lade också märke till det. Hans kommentar: ”Jag räknade inte men det kändes som om hon vid i vart fall ett tjugotal tillfällen slog fast att hon i varje läge eftersträvade att göra det som var ´bäst för Sverige´.” 

Vad skulle hon annars säga? ”Jag avser inte att göra det som är bäst för Sverige?” 

Jag håller Widar Andersson högt för hans klokskap och självständighet. Men här har han frivilligt tagit på sig dumstruten. Det är klart att valet kommer allt närmare, men ändå… Kanske också han är rädd för henne.  

Ändå är förklaringen antagligen en annan, och enklare. Hon är ett förkroppsligande av partiets inre liv. Det är hjärndött. Varken hon eller partiet har någon övertygelse om någonting. Jo, förresten. I slutet av programmet säger hon: ”Veckan före kriget kunde han (Jimmie Åkesson) inte välja mellan president Putin och president Biden.” Rätt skall vara rätt. Hon tog faktiskt ställning till slut – i en för henne mycket viktig – och ofarlig  fråga.  Åkesson får inte vara med i hennes regering. Det var faktiskt ett besked, om än inte oväntat. 

Anders Leion