ANDERS LEION: Ett utnötningskrig 

I onsdags ringde Rysslands president Putin upp Macron, sin franska motsvarighet för att under en och en halv timme hålla en monoton föreläsning och upprepa sina påståenden om avnazifiering och annat, med vilka han försöker påverka sin inhemska opinion. Han vet ju att man utanför Rysslands gränser skrattar åt hans befängdheter. (Nej, man skrattar inte. Man skakar bekymrat på huvudet). 

Han påstod också att Ukraina och Ryssland var ett. Det är ett påstående som låter förstå att det inte finns någon anledning att upprätthålla dagens gränser. Ukraina kommer att utplånas som självständigt land. 

Kanske menar han det i själva verket inte. Kanske är det en bluff för att tvinga Ukrainas politiska ledning att inse att motstånd är lönlöst. Putins avsikt är alltså – åtminstone – att försvaga landets motståndsvilja. 

Antagligen bedrar han sig. Landets motståndsvilja har hittills varit obruten. Fortsätter den att vara det kommer Putin att bli tvungen att ockupera hela landet, antingen det nu var hans ursprungliga avsikt eller inte. Därefter följer guerillakriget. 

Putin försökte först med ett snabbt, begränsat blixtkrig. Det misslyckades. Nu tvingas han till ett långvarigt krig, med en massiv invasion och med slutmål att ockupera hela landet. Det blir inte slutpunkten, därför att det tredje kriget vidtar – guerillakriget. 

Det kommer att bli långvarigt och leda till stort lidande i Ukraina men också i Ryssland. Under hela denna tid kommer motståndsrörelsen vara i behov av vapen, medicinsk hjälp och annat underhåll. Ryssland kommer att genom hot och direkta ingripande mot de stater som tillåter denna trafik att försöka skära av flödet av vapen och annat. 

Kommer då den sturskhet svenska politiker och andra uppvisar nu att överleva? Jag tror inte det. Återigen kommer antagligen den svenska anpassligheten mot stormaktens krav kväva det rättvisa stödet för den angripne. Dagens stolta hållning kostar ju ingenting.  

Möjligen kan man hopas på ett parti, SD. Det har i alla fall varit konsekvent i sin plädering för ett starkt svenskt försvar – och sympatisörerna är villiga att göra en insats

Anders Leion