ANDERS LEION: Lägg ned! 

Stat, regioner och landsting har svårt att upprätthålla anständig standard också för kärnverksamheter. Köerna till sjukvården har blivit så långa att patienter kan dö i väntan på vård, polisen kan inte upprätthålla säkerheten på gator och torg och avskriver allt fler ärenden utan åtgärd. Man hinner inte. Försvaret har inte ens tillräckligt med ammunition.  

Samtidigt bränner regeringen oändliga resurser på meningslösheter. 

Biståndet får varje år ca 50 miljarder, vilket är ca en procent av BNP, utan att kunna redovisa några resultat. Tvärtom bidrar biståndet till ökat lidande genom att understödja korrupta, blodiga regimer (Exemplet här handlar om Sveriges bistånd till Etiopien, som fortgår oförhindrat trots landets ständiga förbrytelser, t.ex. massvåldtäkter riktade mot den egna befolkningen). Så har det fortgått år efter år. SD är det enda partiet med anständig politik. Man vill skära ned. 

Kulturpolitiken är den heligaste av kor. Kulturministern, Jeanette Gustafsdotter, var så ny och orutinerad att hon, aningslöst, avslöjade det faktiska tillståndet. Kulturpolitiken är bara ett utgiftsområde, avsett att understödja de s.k. kulturarbetarna oavsett vad dessa hittar på – inom ramen för det politiskt korrekta förstås. Kristus i urin och könsorgan på fasader går bra medan en kritisk kommentar till islam leder till offentliga bannor och evig utstötthet.  I övrigt har kulturpolitiken inget mål utöver att den politiskt ansvarige inte skall få påverka den – i alla fall inte så att det syns. När ministern avslöjar detta får hon kritik – inte politiken. Hon borde få medalj. 

Klimatpolitiken är onödig. Sveriges skog ger redan nu landet netto-nollutsläpp. I övrigt är den omöjlig och skadlig och belastar främst människor utanför städerna med onödiga kostnader. Eftersom den är omöjlig kommer den förr eller senare att överges, men innan dess kan den ställa till mycken skada.    

Är då allt elände? Nej, någon gång under ett århundrade kan äkta konst, som lyfter andarna på egna meriter och utan ett öre offentligt bistånd ta sig fram

Det får man leva länge på. 

Anders Leion