MOHAMED OMAR: En julbetraktelse – Jesus älskade sitt land

Idag firar kristenheten Jesu födelse i Betlehem. Svenska kyrkan är idag  döende, men den är fortfarande vårt största kristna samfund. Varje jul predikar Svenska kyrkans präster om hur den kristna tron kräver att vi öppnar våra gränser.

Hur kan du som kristen vara emot det? Jesus sade ju att du ska älska din nästa? Är inte invandraren från Somalia din nästa?

En människa har först och främst ansvar för sina närmaste fränder: för sina barn, sin make eller maka, sina syskon och sina föräldrar. Vi har ansvar för vårt hem.

Svenska kyrkan vill idag att vi hjälper vår nästa som vi inte känner, människor i Afrika och Mellanöstern som vill komma hit, ofta på jakt efter högre levnadsstandard, samtidigt som den massinvandring en sådan inställning leder till skadar oss själva, våra familjer, vårt samhälle. Ja, vårt hem.

Skadan består i ett mer splittrat och otryggare samhälle, försämrad välfärd, kriminalitet och etniska och religiösa konflikter. Det består i att den människofientliga islamismen breder ut sig.

Massinvandringen gör Sverige mer likt länderna i Afrika och Mellanöstern som invandrarna kommer ifrån. Det är ofta islamdominerade länder där kristna blir förföljda och förtryckta. Där det inte finns någon yttrandefrihet värd namnet.

De massinvandringsförespråkande prästerna och predikanterna vill att vi, för kärleken till nästan långt borta, den som vi inte känner, ska göra livet sämre för den nästa som vi känner och som lever nära oss.

Den som är emot massinvandringen hatar inte sin nästa. Han sätter kärleken till den nästa han känner, den som är nära, och som han har störst ansvar för, framför kärleken till nästan som är långt bort, som han inte känner, och som han har mindre ansvar för.

Jesus sade: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”. Alltså: du skall älska dig själv. Glöm inte det! Han sade inte, som vissa tycks tro, att du ska älska din nästa, men inte dig själv.

Dessutom: är massinvandring till Sverige det bästa sättet att hjälpa den nästa som är långt borta?

Idag på julafton kan vi tänka en stund på vad vi har gjort för oss själva och våra egna. Ja, vad vi har gjort för vårt land. Har vi försummat våra egna i vår strävan att uppfattas som goda? Har vi skadat vårt land och de som är nära i tron att vi hjälper vår nästa långt borta?

Svenska kyrkans präster, och många andra präster och predikanter, vill ge oss dåligt samvete för att vi äter gott under julen medan människor lider i Afrika och på andra ställen långt borta.

Prästerna i Sverige borde i stället fråga oss vad vi gjort för Sverige. Har vi gjort vad vi kunnat för att Sverige ska bli rikare, tryggare och lyckligare eller har vi i stället verkat för en massinvandring som skadar vårt land?

Jesus själv älskade sitt land. När han gjorde sitt intåg i Jerusalem grät han:

Då han nu kom närmare och fick se staden, begynte han gråta över den och sade: ”O att du i dag hade insett, också du, vad din frid tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon. Ty den tid skall komma över dig, då dina fiender skola omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Och de skola slå ned dig till jorden, tillika med dina barn, som äro i dig, och skola icke lämna kvar i dig sten på sten, därför att du icke aktade på den tid då du var sökt.”

Han grät för att hans folk inte tog emot hans förkunnelse. Han grät också för att han visste att Jerusalem skulle förstöras.

Jag är säker på att det vid denna tid fanns många människor i Afrika, Kina och Indien som led. Det var säkert också många städer som förstördes vid denna tid. Men Jesus gråter för sitt eget folk, sitt eget land och sin egen stad Jerusalem.

När Jesus var ett litet barn bar Maria fram honom i templet i Jerusalem. Hans föräldrar tog med honom dit varje år för att fira påsk. Det var hans stad.

Man kan diskutera om Jesus förkunnelse var det bästa för hans folk. Det viktiga här är att han trodde det. Han ville det bästa för sitt folk och därför grät han när de inte ville ta emot det goda han gav dem. Han föraktade inte sitt land.

En fråga som kristna svenskar kan ställa sig vid jul är denna: vill du liksom Jesus det bästa för ditt land?

En nation har rätt att, och ska, vilja välstånd och trygghet för sig själv och de egna. På samma sätt som man ser till att familjen har något att äta innan man bespisar utomstående. Paulus uttrycker sig skarpt i första brevet till Timoteus:

Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen. (1. Tim. 5:8)

Nu är jag själv ateist och styrs inte av vad Bibeln har att säga, men eftersom Jesu ord används i den svenska invandringsdebatten är det viktigt att visa att den kristna tron inte behöver stå i motsättning till fosterlandskärlek och en ansvarsfull invandringspolitik.

God jul!

BILD: Kristi intåg i Jerusalem. Målning av italienaren Pietro Lorenzetti (1280-1348).

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 (swishnumret stämmer, även om namnet inte är Mohamed Omar eller Eddie) eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar