BIRGITTA SPARF: Socialismen lyser igenom

I en debatt i Studio ett 20 december mellan Ivar Arpi, fristående högerdebattör, och Veronica Palm, socialdemokratisk ledarskribent, togs den brännande frågan upp om att väldigt få män tar ut alla sina ”pappadagar”.

Arpi var som vanligt knivskarp och tydlig. Palm var lika tydlig och framförde de gamla vanliga klyschorna om ”patriarkala strukturer” samt obegripligheter som att ”vi tvingar människor att vara kön istället för föräldrar”.

Hon återkommer gång på gång till att ”vi lägger ner ganska mycket skattepengar på föräldraförsäkringen”. Därför bör ”vi”, alltså de socialdemokratiska genusfascisterna, också se till att använda dessa dyrbara skattekronor som ett styrmedel så att folk äntligen lär sig att göra de rätta fria valen.

Vilket i klartext innebär att korrigera vad som i deras ögon blir felaktiga val om föräldrarna själva får avgöra fördelning av föräldraledigheten.

Sagt inom parentes så finner jag följande formulering från Försäkringskassan när jag läser på om föräldraförsäkringen:

”Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds.”

Här blir det genast lite svårt att hänga med. Vilken förälder är det egentligen som kan tänkas vara gravid?

Det kan i sammanhanget vara på sin plats att nämna något om Palms faktiska syn på korrekt och berättigad användning av skattepengar.

När hon lämnade sina politiska uppdrag 2015 erhöll hon ett femårigt omställningsbidrag. Vilket är detsamma som bibehållen statsrådslön under fem år efter att man lämnat sin post.

Detta omställningsbidrag är tänkt att underlätta för tidigare statsråd när de ska beträda den långa och mödosamma vägen tillbaka in i verkligheten. Alltså den verklighet i vilken alla vi andra redan lever och verkar.

Plötsligt ska de ut på den tuffa, hårda och konkurrensutsatta arbetsmarknaden där hemska, skrämmande och tidigare okända faktorer som prestation och resultat räknas in.

Fredrik Reinfeldt har plockat ut sin ”inkomstförsäkring” samtidigt som han drivit ett eget aktiebolag med mångmiljonomsättning. Vilket även Palm har gjort. Naturligtvis ”helt enligt regelverket”, som hon sa när hon 2021 blev tvungen att betala tillbaka 130 000 kr till Arvodesnämnden på grund av intäkter i sitt bolag som hon av ekonomiska skäl valt att inte ta ut som inkomst.

Under 2019 erhöll Palm en ersättning från oss skattebetalare för påstådd och ofrivillig ”arbetslöshet” om totalt 545 250 kronor.

Här kan även Gustav Fridolin vara värd att nämna. När han lämnade sin post som språkrör för Miljöpartiet så tog han inte ut en enda krona i ersättning för sin ”omställning” utan återgick istället direkt till sitt arbete som lärare på folkhögskolan.

Politikers hyckleri när det kommer till hur skattepengar används tycks helt sakna gränser när det gynnar dem själva. Detta gäller politiker både till höger och vänster. Men framför allt en sådan som Palm bör hålla tyst. Hon företräder socialdemokraterna, vars enda lösning på varje samhällsfråga är höjda skatter till omfördelning och mer politisk styrning av de enskilda.

I sann diktatorisk anda ska medborgarna inte få fatta egna val när det gäller så viktiga frågor som våra barns skolgång eller fördelning av föräldrapenningen mellan mor och far.

Här vet socialdemokraterna bättre än föräldrarna. Oturligt nog sitter socialdemokraterna på de ekonomiska styrmedlen som de tillskansat sig genom ett av världens högsta skatteuttag.

Den svenska socialdemokratiska socialismen lyser igenom och visar sig gång på gång i all sin förfärande och skrämmande tydlighet.

Birgitta Sparf