Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Domedagen är LAGOM nära

Björn Lomborg hade nyligen en uppmärksammad ledare i SvD, ”50 år av falsk miljöpanik”. Med ett antal exempel visar han klimatkyrkans regelbundet återkommande undergångsprofetior. Man ägnar sig åt en ständigt upprepad skrämselpropaganda.  

Detta kan illustreras med två svenska tidningsklipp, det ena från DN (1972), det andra från UNT (2019). Båda har nästan identisk rubrik, ”Vi har 10 år på oss att hejda katastrofen”.  

Nästan 50 år har gått mellan klippen, budskapet är identiskt: undergången är nära.  

Ja, domedagen är alltid som bäst när den är cirka 10 år bort.  

Domedagsprofetior har funnits i alla tider, men det är bara den aktuella profetian som tas på blodigt allvar – alla de andra skrattar vi åt. Men det är ett skratt som fastnar i halsen. Lomborg: ”Budskapet är oerhört missvisande och leder till panik och dålig politik.” Vår svenska klimatpolitik styrs av domedagspaniken. Det är denna dåliga klimat- och energipolitik du nu får betala dyrt för via till exempel elräkningen. 

Klimatkyrkan skrämmer oss att tro att det finns en klimatkris, trots att den egentligeninte finns när man närmare studerar statistiken över klimatförändringar. Vi skräms med olika varianter av ”syndafloder” och andra närmast bibliska hemsökelser, snart sagt varje extrem väderhändelse är ett förebud om den kommande apokalypsen – klimatkatastrofen. Detta trots att statistiken visar att extremvädret på de flesta områden minskar. På Klimatupplysningen finns sammanställningar av fakta om dels klimatet, dels energifrågan. Materialet är lättillgängligt, på svenska, samt panikbefriat. 

Klimatkyrkan har sin katekes, Lomborg har en annan tes: domedagsprofeterna har allihopa fel, eftersom de förbiser den största resursen vi har: mänsklig uppfinningsrikedom. Vi förbrukar inte bara resurser, vi uppfinner hela tiden smartare sätt att få tillgång till mer resurser. Samtidigt löser tekniken många av de mest påträngande problemen med miljö och försörjning. 

Sannerligen, och hur ofta har domedagsprofeter egentligen haft rätt? Just det, aldrig. Spelar ingen roll hur nära panikmånglarna ställer minutvisaren mot 12:an, den klockan har inget urverk. Den står och står och kommer aldrig att slå 12: 

Gästskribent