JAN-OLOF SANDGREN: Wikimedia förordar etnisk rensning  

Wikipedia är en fantastisk informationstjänst som jag använder nästan dagligen. Idén att samla all tillgänglig kunskap på ett ställe och sprida den gratis, är lika storslagen och visionär som Diderots Encyclopédie. Jag brukade till och med stötta organisationen med en hundring då och då, eftersom man inte förlitar sig på reklam.  

Men den frihetliga policyn har stramats åt under de tjugo år som föreningen funnits. I en av sina annonser på Facebook skriver man: Vita män finns det gott om på Wikipedia. Hjälp oss att ändra på det! För bara 100 kronor kan man alltså vara med och plocka bort ”vita män” ur världshistoriens mest omfattande uppslagsverk. 

En gång följde Wikipedia principen: ju mer information desto bättre. Om någon tyckte slagsidan mot Europa var för stor, var hen välkommen att bidra med artiklar från andra delar av världen. Den nya jämlikhetspolicyn kan däremot tolkas som att artiklar med relevans (enligt alla andra kriterier) ändå kan väljas bort om de i allt för hög grad förknippas med vit hudfärg och manligt kön. Och motsvarande: artiklar utan tillräckligt relevans kan klättra över ribban ifall de i tillräcklig grad lyfter fram kvinnor och mörk hud. Eller har jag fattat fel? 

Wikimedia (som i Sverige är en ideell förening) har anammat samma identitetstänkande som universitetsvärlden, vilket inte är överraskande eftersom nyckeln till Wikimedias framgång i Sverige ligger i ett nära samarbete med högskolor och universitet. I Högskolelagen från 2009 stadgas att: 

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet (2009:45).   

För många högskolor har Wikipedia blivit det viktigaste instrumentet för att uppfylla detta åtagande. Personal på Svenska lantbruksuniversitetet (SLU) har till exempel utbildats av Wikipedias informatörer och på Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet har Wikipediaskrivande ingått som en del i utbildningen.    

När ”woke-aktivismen” ökar på akademierna, återspeglas det i Wikipedia och tvärtom. Att kunskap ska vara neutral, objektiv och bygga på vetenskapliga principer uppfattas inte längre som ”rättvist”. 

För att få en artikel godkänd på Wikipedia måste den styrkas av oberoende källor. Källor värderas olika, beroende på om de utgör en privat blogg eller en artikel i Dagens Nyheter. Störst trovärdighet har forskarrapporter från välrenommerade universitet, vilket låter som en utmärkt princip om man vill skapa ett högkvalitativt uppslagsverk. Ett problem är att många akademiska publikationer, framför allt i ämnen som rör genus, feminism, rasteorier eller könsmaktsordning, frångår de vetenskapliga principer vi förlitat oss på sedan upplysningstiden (då Diderot skapade sin Encyclopédie). Forskningsresultat grundas ofta på åsikter och ideologiska resonemang, som faktamässigt inte har större värde än en ”privat blogg”. 

Jag fick en liten lektion i hur Wikipedia fungerar när jag nyligen skrev en Wikipediaartikel om Det Goda Samhället. Artikeln ”varningsflaggades” till en början, vilket inte är ovanligt för nya artiklar. Wikipedia motiverade flaggningen med att artikeln saknade vederhäftiga källor, att DGS är en relativt ny publikation och att jag själv som medarbetarna inte kunde förutsättas vara objektiv (hela motiveringen finns här). 

Det kan verka konstigt att en nättidning som faktiskt existerar och har mer än hundratusen unika läsare varje månad, måste verifieras. Vidare kan man fråga sig om DGS (som startades 2015) verkligen är en ”ny” publikation. Objektivitetsfrågan har jag större förståelse för, men tvivlar på att Socialdemokraternas Wikipediasida författas av andra än socialdemokrater, tätt knutna till partiet. Artikeln kortades i alla fall ner till en tredjedel (varvid allt ”ideologiskt” innehåll försvann) och efter att jag verifierat med några länkar till dagspressen, togs varningsflaggan bort. 

Man gick också med på att publicera oss under kategorin ”Svenska webbtidningar” (istället för ”Svenska bloggar” som ursprungligen var tänkt). Det sista får ses som en statushöjning, även om det i samma kategori finns tidningar med mycket blygsam spridning. I en del fall existerar de inte ens, som till exempel Al Muhajer NewsYelah och Feministiskt Perspektiv. Kanske har man inte hunnit rensa bort dem, eller också finns de kvar av ”jämlikhetsskäl”. För att utgöra en motvikt till vad man enligt annonsen uppfattar som överrepresentation av ”de vita männen”. 

När det gäller Wikimedias egen styrelse är dock mångfaldskravet inte lika absolut. Den etniska homogeniteten är närmast total, och överträffas inte ens av styrelsen för Public Service.  

Jan-Olof Sandgren