BIRGITTA SPARF: När blir Sverige fullt?

När jag var ung påstods det att hela världens befolkning kunde få plats på Gotland, förutsatt att de stod upp i tysta, täta och disciplinerade led. Det där stämmer nog inte längre. I dag skulle man nog behöva ta till även Öland, plus Dalarö.

Vissa politiska partier, som Centerpartiet, har tagit till sig detta påstående om hur många det får plats här. Dock har Sveriges breda politiska mitt stannat vid siffran 30 miljoner möjliga migranter till Sverige. Jag vet inte hur de landade på denna löjligt låga siffra.

Då har Moderaterna varit mera progressiva. Deras forne ledare, tillika vår dåvarande statsminister, befann sig en vacker och molnfri dag i en flygmaskin över de stora vildmarkerna norr om Arlanda. När han där ovanifrån tittade ut genom fönstret upptäckte han en massa frostnupna urskogar som såg mycket lämpliga ut att befolka med miljontals människor från Mellanöstern och Afrika.

Han var en man med sinne för nya djärva visioner. Han såg potential där ingen annan gjorde det. Han vågade tänka utanför boxen:

– Berätta gärna för mig att Sverige är fullt. Var är det fullt? Brann julgranen? Nej, då så!

Vi som är uppvuxna i Dalarna och Värmland är bekanta med begreppet Skogsfinnar. De var finska invandrare från fattiga Savolax som gavs möjlighet att i den svenska skogen genom svedjebruk bryta en karg och stenig torva samt bygga sig ett dragigt litet pörte att bo i. Jag antar att statsministern tänkte sig deras syriska och somaliska motsvarigheter.

Det finns fler goda exempel. Kunde Karl-Oskar och Kristina skapa sig en tillvaro utifrån ingenting i vildmarken vid sjön Ki-Chi-Saga i Minnesota så borde det väl vara möjligt även för en fattig familj från Mellanöstern eller Afrika att upprepa denna bedrift i Sveriges stora och obefolkade granskogar.

Tyvärr måste jag erkänna att jag aldrig riktigt förstod den store ledarens visioner. Han sa att vi måste glömma själviska tankar på nya välfärdsreformer innan han blivit färdig med sitt projekt att blanda upp det ursvenska barbariet med exotiska element utifrån.

Det visade sig att de av honom inbjudna hade föga intresse av att bli nybyggare och bryta mark i de stora Salaskogarna. De tenderade att vara mera intresserade av nedslitna förorter, socialtjänsten samt ljusen och skyltfönstren i stan.

Än är inte Sverige fullt. Folkökningen bestående av inflyttade tuffar på med runt 100 000 nya uppehållstillstånd per år. Som vart och ett genererar minst ett ytterligare tillstånd att flytta hit.

Men utvecklingen går för långsamt. Om Sverige verkligen ska uppnå sin fulla potential måste vi öka takten på invandringen från Mellanöstern och Afrika. Så att landet slutligen kan bli fullt och fulländat.

BILD: Svenska statare, en gård i Västergötland, början av 1900-talet.

Birgitta Sparf