MOHAMED OMAR: Låt oss tala om toxisk femininitet

Gangsterrappare gillar ”guzzar”, blattesvenska för tjejer. I stort sett varenda låttext innehåller skryt om hur många guzzar de har. Tillgång till sex framställs som den ultimata lönen för en framgångsrik gangster. Genom att gå med i gäng, begå våldsbrott och tjäna pengar genom att sälja knark, höjer ortengrabbarna sin status och blir attraktivare för unga kvinnor.

Här är några citat ur svenska gangsterraplåttexter:

Till och med i stan guzzar skriker mitt namn
Vi går aldrig någon annanstans utan en gun
Femtio vänförfrågningar på Facebook varje dag
Fyrtio av de det guzzar som spelade smarta
Vi tar modeller till orten, det sker skandaler
Yasin har mer guzzar än fucking porrkungar

Jaffar Byn: ”Ghettokända”

Ey, jag har guzzar på led, “Vill du va min man?”

Haval: ”Joker”

Klättrar på tak när vi klipper ett hak
Festar med guzzar som skakar sin bak
Skaka den upp och sen ner och tillbak
Guzzarna glada, man tror det kalas

Adel: ”Kalas”

Guzzar dom vill ha mig nu

Chapo: ”Ta mig ut”

Alla vill komma till toppen
Finns ingen som gör det som krävs
Många som kommer och faller tillbaka som ingenting här
De gör det för fame
De gör det för guzzar
De gör det för ass
De gör det för grabbar
Som bara är grabbar när pengar finns där
Säg vem är här? Säg vem är här? Säg vem är här?
När pengar är slut och famen dör ut
Vem håller din back?

Jireel: ”Dröm”

Jag står utanför Ica när jag ska hustla och skriva
Jag minns jag brann på de rika men nu, det är vi som ska fira
Mannen, vi samlar en liga och, bror, vi lever la vida
Ey, jag får guzzar att freaka för mina är tuffare än dina

Adaam: ”La Vida”

I amerikansk gangsterrap, som är förebild för den svenska, är hallicken, ”the pimp”, med sitt harem av unga, sexiga kvinnor, själva symbolen för ”det goda livet”. (Se bilden ovan av rapparen Snoop Doggy Dog i ”pimpkostym”).

Självklart innehåller låtarna en hel del skryt. Men det är inte bara tomt prat. Att gängkriminella drar till sig unga kvinnor är känt från forskningen. I den amerikanska tidskriften The Journal of Sex Research hittar jag en artikel om detta fenomen: ”Sexual Access to Females as a Motivation for Joining Gangs: An Evolutionary Approach” (1995).

Ur förordet:

”Previous theories of gangs have largely ignored a crucial aspect of the motivation young males have for joining gangs: a desire for increased sexual access to females.”

Det finns flera studier som visar samma sak, men den här var kort och koncis och finns att ladda ner gratis som pdf här

I artikeln redovisar forskarna Craig T. Palmer och Christopher F. Tilley resultatet av en undersökning som visar att gängmedlemmar har EXTREMT många fler sexpartners och EXTREMT mycket mer sex än andra unga män i samma ålder (kolla siffrorna i pdf:n). Mest sex hade gängledarna, som hade sex med fler än tio unga kvinnor under en tvåmånadersperiod.

De citerar också intervjuer med killar som förklarar att en viktig anledning till att de gick med i kriminella gäng var för att bli attraktivare för kvinnor och få tillgång till sex: ”De gör det för guzzar”.

Forskarna förklarar fenomenet med hjälp av evolutionspsykologi. Unga män är den grupp som är mest benägen att ta risker för att få tillgång till sex:

”Males are also expected to be willing to take the greatest risks to gain sexual access to females when a male’s reproductive competition with other males is most intense. This occurs in human males during the late teens and early twenties.”

I artikeln förklaras att gängkrig om resurser och ledarskap till stor del kan tolkas som konkurrens om tillgången till sex med de unga kvinnorna.

”The major reason that competition directly over resources and other signs of status may actually be competition indirectly over females is that there is considerable evidence that females are more likely to choose males with greater amounts of status as sexual partners.”

De unga kvinnorna söker sig alltså frivilligt till gängmedlemmarna och belönar deras framgångar på den brottsliga banan med sex.

I gangsterfilmen Scarface (1983) säger Tony Montana (Al Pacino):

”In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the women.”

Forskningen ger alltså Tony rätt.

Detta perspektiv på gängkriminaliteten saknas i den svenska debatten där man tenderar att skuldbelägga ”maskuliniteten”. Man använder begrepp som ”toxisk maskulinitet”, ”extrema mansideal” och ”hypermaskulinitet”.

På sajten Forskning.se, som publicerar nyheter om forskningsresultat, hittar jag till exempel artikeln ”Extremt mansideal bakom gängvåldet” (29/10 2021).

I artikeln citeras Jari Kuosmanen, nyligen pensionerad professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som föredrar begreppet ”kompensatorisk manlighet”:

”Många män med maktställning i samhället är socialt framgångsrika med goda ekonomiska resurser. Positionen är också kopplad till fysiska egenskaper och kapacitet, som ger makt och status. De här killarna har inte detta, utan kompenserar med hjälp av sina fysiska företräden, hård manlig karaktär och våld. Med hjälp av dessa resurser skaffar de sig tillhörigheter och lyxvaror som speglar institutionell makt och ekonomisk status.”

En annan svensk debattör, Alán Ali, företrädare för organisationen MÄN, skyller på samma sätt gängkriminaliteten på ”mansnormer” i en artikel i Göteborgs-Posten: ”Destruktiva mansnormer förklaring till gängvåldet – inte etnicitet” (11/9 2020):

”Forskning visar att pojkar tidigt lär sig att leva upp till förväntningar om hur man ska vara som kille, och att det finns starka kopplingar mellan våld och maskulinitetsnormer.”

”Kompensatorisk hypermaskulinitet är ett känt fenomen inom kriminologin och har bland annat studerats av sociologen James Messerschmidt, en av världens främsta forskare inom våld och manlighet, som i sin forskning har påvisat hur våld används av resurssvaga män för att stärka sin status och roll i hierarkin bland andra män.”

Ingenstans, åtminstone vad jag har kunnat se, har någon nämnt de unga kvinnornas ansvar. Alla vill tala om den ”toxiska maskuliniteten”, men ingen om den ”toxiska femininiteten”. Det är män som ska ändra sitt beteende, inte kvinnor. Om man vill vara skämtsam skulle man kunna kalla denna hållning för ”de låga förväntningarnas misogyni”.

Ingen påpekar det självklara, nämligen att unga män inte skulle gå med i gäng för att få sex om inte de unga kvinnorna gav dem sex. Inom evolutionspsykologin är det allmänt känt att det är kvinnor som väljer män. Männen anstränger sig för att leva upp till kvinnornas krav. Kvinnorna väljer sedan ut de ”bästa” männen och ger dem tillgång till sex.

En annan invändning jag har mot tanken att orsaken till gängkriminaliteten är för mycket maskulinitet är denna: man skulle lika gärna säga att orsaken är bristen på maskulinitet hos dem som ska upprätthålla ordningen i samhället. Ja, man skulle kunna säga att det är feminiseringen av polisen och andra väktare av ordningen har möjliggjort spridningen av kaos.

Lyssna även på ett samtal om gängkriminalitet och sex mellan mig och Emilie Steen på podden TANKAR FRÅN FRAMTIDEN (17/11 2021).

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Mohamed Omar