ANDERS LEION: Skäggbarnet  

Häromdagen kom min latinlärare och jag att jämföra den politiska och kulturella debatten i olika länder. Förutom att han behärskar – också talar – latin perfekt, har han naturligtvis, som många svenskar nuförtiden, mycket goda kunskaper i engelska – bättre än mina. Men han har också lärt sig franska och tyska bra – de språk som var obligatoriska i gymnasiet när jag gick i skolan, men som nu allt färre behärskar. Båda kan vi därför följa den politiska debatten i flera länder.  

Vi talade om Éric Zemmour, som naturligtvis också i Frankrike sticker ut med sin mycket breda bildning, framförallt sina historiekunskaper, men inte bara han utan den breda majoriteten av politiker och journalister avviker från sina kollegor i Sverige. Vi kom överens om att de svenska deltagarna i den politiska debatten är som barn. De ”argumenterar” också som sådana: ” Du är dum! Nej det är du som är dum!” Och så vidare. 

I barnahopen finns ett skäggbarn. Han heter Daniel Suhonen. 

Fokus (bakom betalvägg – jag citerar därför utförligt) för några nummer sedan redogjorde han för sitt beslut att flytta från Skärholmen. Kring 2005 hade han sett The Wire och konstaterat – vilket jag också gjorde vid samma tid – att ”Så djävligt har vi det i alla fall inte”. Nu är det i Skärholmen lika djävligt, liksom i många andra områden i Stockholm och i Sverige, som i Baltimore: ”Ingen av oss tänkte att denna verklighet med småungar som dras in i gängkriget med småjobb, springa med bud och gömma saker, snart skulle bli en verklighet i Sverige, runt husen där vi satt med vår vinbox och våra diskussioner. Baltimore kändes så långt borta. Då bodde vi alla i miljonprogramsområdena. Idag bor ingen av oss kvar.” 

Sedan övergår han till att förklara: I USA har klassamhället hudfärg, men de inblandade kom för 400 eller 500 år sedan. Det är inte ett invandringsproblem, det är något annat…  Nyckeln till att lösa den svenska organiserade brottsligheten och den våg av skjutningar som nu drabbar vårt land är att inse att problemet inte är importerat, förutom själva råvaran knarket. Jag har aldrig hört berättelserna om hur de somaliska eller syriska eller irakiska kvinnor och män som för 30, 20 eller 15 år sedan kom till vårt land, landade på Arlanda och beväpnade till tänderna sköt sig ut från flygplatsen, kapade bilar och sedan dess gömmer sig i våra förorter där de driver maffian. Nej, de som kom var oftast vanliga skötsamma människor. Deras landsmän som hamnade i Tyskland, Belgien eller Frankrike har inte på samma sätt fått barn som dragits in i dödligt våld som nu sker i Sverige. Blott Sverige svenska skjutningar har. Det svenska våldet är ett inhemskt problem, skapat i vårt samhälle, i vår kapitalism och har inget med etnicitet eller specifika kulturella drag att göra.”  

Han avslutar med: ”Den jobbiga frågan är hur det kommer sig att svenska förortsområden börjar likna sönderfallande samhällen som Baltimore, Sicilien eller knarkkartellernas Mexiko. Där tänker vi knappast att det beror på invandring, utan specifika problem i dessa samhällen och ett ekonomiskt system där droghandel är en snabb genväg till rikedom som inget vanligt jobb ens med högskolestudier kan ge. Vi är ett land där ingen vill bli ingenjör eller lärare längre. Ska man bli rik ska man antingen starta en friskola eller sälja knark.” 

Suhonen är okunnig. De anförda länderna har mycket stora problem med invandrares brottslighet och asociala tillvaro i övrigt. Lyssna till debatten i länderna! Skjutningarna är däremot en svensk specialitet. Han är demagogisk. Han är som ett barn. Nyckeln till att förstå våra problem är att inse att det inte är importerat, säger han. Invandringen har alltså inte något med saken att göra, ty han har aldrig ”hört berättelserna om hur de somaliska eller syriska eller irakiska kvinnor och män som för 30, 20 eller 15 år sedan kom till vårt land, landade på Arlanda och beväpnade till tänderna sköt sig ut från flygplatsen, kapade bilar och sedan dess gömmer sig i våra förorter där de driver maffian.” 

Men detta är oerhört. Det kan visserligen ses som ett skämt, men också som sådant är det en oanständig bortförklaring. Vore det uttalat av en vuxen man med genomgången skolgång (också dagens) skulle läsarna lägga sina pannor i djupa, bekymrade veck. Nu gör de inte det eftersom det ju bara är ett skäggbarns yttrande.   

Ingen har någonsin framfört tanken att det är fullfjädrade gangster som korsat våra gränser för att begära asyl. Några sådana finns säkert också, men ingen har använt denna förklaring, knappast tänkt den. Hans avslutande meningar är inte fullt så galna, om än mycket demagogiska. Han jämställer knarkförsäljning med startandet av friskolor. Däremot är observationen att ingen vill bli lärare riktig – eller rättare sagt, nästan bara svaga studenter vill utbilda sig till lärare. Han har tydligen inte velat förstå att det är ett betyg på en misslyckad skola, och en del av misslyckandet. 

Men han avvisar alltså att invandringen har något att göra med att stora delar av Sverige – inte bara Skärholmen – kommit att likna Baltimore. Han bryr sig inte om att bemöta några argument från alla dem som just ser invandringen som en huvudförklaring.  

Sannolikt sker det därför att han inte kan bemöta dessa argument. Han nöjer sig, underförstått, med att: ”Ni är dumma!” – därför kan han själv använda så tomma argument. 

Om nu Daniel Suhonen någon gång skulle söka förstå dagens samhälle kan han begrunda följande: Baltimoriseringen skedde efter invandringens snabba ökning under innevarande sekel, ingen har kunnat tänka sig – utom Suhonen som låtsas att han tänker – att färdigutvecklade brottslingar korsar gränserna och orsakar de problem som han första gången såg beskrivna i The Wire. Sådan brottslighet finns också. Den brukar sägas vara internationell, eftersom den består av utländska ligor som gör besök i landet. 

Den långvariga, stadiga ökningen av den grova brottsligheten orsakas däremot av att invandrade, men också deras här födda barn, har sådana värderingar, sådan kultur att de får svårt att fungera i vårt samhälle. De väljer därför ofta, mycket oftare än svenskar, att bli brottslingar. Det är sant att misslyckad skolgång underlättar övergången till en brottslig tillvaro – men de dåliga skolorna är ett resultat just av invandringen; Eleverna själva gör undervisningen omöjlig.  

Allt detta vet säkert Suhonen, men han väljer att bortse från, att förneka kunskapen. Han gör det därför att han vill förbli ett barn. Han orkar inte med att se verkligheten. Då bleve han tvungen att byta ut hela sin tillvaro. Han skulle bli tvungen att skaffa sig ett nytt jobb. Han har ju skaffat sig sina åsikter, gör sina ”analyser” därför att de passar hans uppdragsgivare.  Inte heller de – fackföreningsrörelsen – vill se verkligheten. De låter hellre sina medlemmar bli SD-sympatisörer. 

Anders Leion