Gästskribent ÅKE THUNSTRÖM: När vänstern är i majoritet sker det genom invandrarröster

Tabellen nedan visar svart på vitt det alla redan vet: utan invandrarnas röster skulle vänstern inte vara i majoritet.

Förorterna röstar vänster därför att de anser att vänsterpartier ger dem de bästa villkoren, de bästa bidragen. I Folkbladet skriver Widar Andersson:

”Att invandrare – i vart fall till en början – röstar på partiet som ’bestämmer’ och som ’låtit dem stanna och ger dem pengar’ är kanske inte så konstigt”.

Tabellen nedan visar partisympatierna i procent bland väljare med utländsk bakgrund (benämnes invandrare) enligt en körning i SCB. Med utländsk bakgrund menas personer som är utrikes födda eller personer födda i Sverige som har två utrikes födda föräldrar. De utgör 25 procent av populationen.

Valdeltagandet var år 2018 16 procent lägre bland invandrare. Med hänsyn till valdeltagandet motsvarar då invandrarna 20 procent av väljarna vilket betyder 70 mandat i Sveriges riksdag.

Mandat iInvandrarnas”Invandrar-MandatRöstandel
riksdagenpartisympatiermandat”utan inv-%
% enligt SCB        %röster
M702014,9106021
C3196,65269
L2061,61197
KD2263,12207
MP1653,32145
S1002942,3307025
V28811,08207
SD621816,6125018
3491009970279100
%
Vänstern C+MP+S+V1756344131
 Högern M+L+KD+SD1743625149

Av tabellen går att utläsa:

  • att två tredjedelar av invandrarna röstar på vänstern och en tredjedel på högern,
  • att högern är i klar majoritet om invandrarrösterna tas bort, då blir det 149 mandat för högern och 131 mandat för vänstern samt
  • att Socialdemokraterna är särklass störst bland invandrarna med sina 42,3 procent av invandrarrösterna.

I det senaste valet kunde S ha uppemot 90 procent av rösterna i vissa valkretsar som i huvudsak omfattade förorter. Därför kan man dra slutsatsen att vänsterns majoritet beror på hur förorterna röstar.

Frågan är om högern kan vinna över den röststyrka som S har hos invandrarna. Widar Andersson gör följande observation:

Håller S kvar sin mycket höga andel av utrikesfödda väljare så ter det sig faktiskt som en bedrift om M eller någon annan ska kunna utmana S om regeringsmakten.

Vänstern sitter med ännu en trumf på hand: invandrarnas låga valdeltagande enligt ovan. Om invandrarnas valdeltagande hamnar i nivå med de inföddas betyder det att invandrarna går från ca från 1,3 miljoner röster till 1,6 miljoner röster. Det motsvarar ungefär femton riksdagsmandat. Socialdemokraternas strategi inför nästa års val måste rimligtvis vara att mobilisera invandrarna i förorterna och förmå dem att rösta. Men hur de ska lyckas med detta utan att skrämma bort sina traditionella arbetarväljare är oklart.

Om jag vore en strävsam infödd arbetar- eller tjänstemannaväljare, de som ekonomiskt håller förorterna under armarna, skulle jag noggrant tänka mig för att rösta rött och därmed frånsäga mig regeringsmakten som medelklassare.

Åke Thunström är sedan barnsben intresserad av politik. Han har jobbat som datachef, marknadsansvarig och nationell samordnare för bredbandsbaserade stadsnät. PensionärÄr nu ordförande för Föreningen för Medborgarperspektiv.se

Redaktionen