GUNNAR SANDELIN: Vad händer om vi stänger gränsen under 15 års tid? 

I min förra text här på sajten skrev jag om att de så kallade ”dubbelbarnen” (andra generationens manliga invandrare mellan 15-44 år som har två utrikes födda föräldrar) kommer att öka markant till 2035 och då bli nästan dubbelt så många som idag, närmare en kvarts miljon. Det är ett trendbrott i två avseenden eftersom de för första gången blir fler än ”enkelbarnen” (de män i samma ålder som har en inrikes och en utrikes född förälder). De har också har visat sig vara mer frekvent brottsmisstänkta än utrikes födda, enligt både DGS stora studie och den nyutkomna Brå-rapporten (2021:9). 

Den senare visar på att närmare en tredjedel av alla inrikes födda män med afrikanska mödrar är brottsmisstänkta. Motsvarande andel som gäller för män från Västasien (till stor del lika med Mellanöstern) är en fjärdedel (s.46).  

Med ledning av fullständig statistik från SCB mellan 2002 till 2020 kan vi i sammanställningen nedan se den demografiska utvecklingen sedan 1984. 

De manliga ”dubbelbarnen” i åldern 15-44 år har under denna 36-åriga period nästan fyrdubblats, i runda tal med närmare 100 000 personer. De svenskättade männen inom samma åldersgrupp har däremot minskat med ungefär 20 procent, eller minus 312 000 personer. Som jag nämnde i min förra text pekar en sådan förändrad befolkningsstruktur bland annat mot försämrad integration och ökad kriminalitet.  

Vad skulle hända i befolkningssammansättningen om våra beslutsfattare hade blickat framåt och tagit till mer drastiska åtgärder för att försöka att komma tillrätta med så kallat utanförskap, bidragsberoende och skenande grov kriminalitet? Vad hade hänt om vi bestämt oss för att stänga gränsen från och med den första januari i år och 15 år framåt? 

Svaret på den frågan är att andelen utrikes födda i denna grupp skulle ha minskat betydligt eftersom inte några nya invandrare fick komma hit. De manliga ”dubbelbarnen”, den mest kriminellt överrepresenterade gruppen, skulle ändå öka markant medan andelen av befolkningen som är svenskättade skulle ligga tämligen konstant.  

Förändringarna i diagrammet kan kompletteras med konkreta siffror: 

  • utrikes födda    -249 396    -46,1% 
  • ”dubbelbarn”    109 675      88,9% 
  • ”enkelbarn”         42 177      26,7% 
  •  svenskar           -53 946       -4,5% 

Det totala antalet uppehållstillstånd i år pekar på drygt 90 000. Det rullar alltså på som tidigare, och man tar igen på gungorna vad man förlorat på karusellen. Blir det något färre asylsökande som får stanna, kommer det istället fler utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare och rikligt med anhöriga. Hur många som går under radarn/inte är folkbokförda, vet vi inte.  

Men inte ens med stängda gränser och utan inflöde av utrikes födda personer under 15 års tid, skulle mycket förändras. Särskilt oroande är detta med tanke på gängkriminaliteten. Det är inte något gott tecken att ”dubbelbarnen” ökar dubbelt så mycket jämfört med vad de svenskättade minskar (se siffrorna ovan). Därtill kommer att ”enkelbarnen” också kan ha en inrikes född förälder med utrikes bakgrund, vilket kan vara försvårande för anpassningen till majoritetssamhället.  

Statistiken kan inte ge klockrena svar på alla frågor, men vi kan ändå få en tydlig hänvisning om vart vi är på väg. Det mångkulturella samhället har en så stor egen inneboende kraft i form av den pågående, oåterkalleliga demografin, att inte ens stängda gränser kan stoppa dess fortsatta framfart. Återstår då att se om Sverige för att komma tillrätta med den destruktiva demografiska utveckling som vi i ökande takt går till mötes, förr eller senare tvingas göra som vårt mer nationellt sinnade grannland Danmark, vars socialdemokrati försöker att bryta ny mark genom att föra in både asylstopp och återvandring på den politiska agendan.  

Fotnot: Tack till Affes statistikblogg för research och diagram. I begreppet ”utländsk bakgrund” i mina tidigare texter ingår också hälften av dem som har en utrikes och en inrikes född förälder. ”Svenskättad” avser inrikes född med två inrikes födda föräldrar. 

Gunnar Sandelin