MOHAMED OMAR: Vad menar talibanledaren?

Den 17 augusti höll talibanerna sin första presskonferens efter utropandet av det återuppståndna islamiska furstendömet Afghanistan. Talibanernas första furstendöme, eller ”emirat”, varade från 1996 till 2001, då det störtades av amerikanerna.

En av ledarna för talibanerna, Zabihullah Mujahid, inledde presskonferensen med att recitera Koranen. Han reciterade de inledande verserna ur kapitel 48, som har titeln ”Segern”, eller på arabiska ”Al-Fath”.

Karl Vilhelm Zetterstéen, professor i orientaliska språk i Lund 1895–1904, därefter professor i semitiska språk i Uppsala till 1931, översatte Koranen till svenska (1917).

I Zetterstéens översättning lyder de inledande tre verserna ur ”Segern”:

1. Vi hava förvisso beskärt dig en uppenbar seger.

2. För att Gud skall förlåta dig både dina redan begångna och dina kommande synder, göra sin nåd mot dig fullkommen och leda dig på en rak väg

3. Och för att Gud skall bereda dig väldig hjälp.

Svensktalande muslimer använder dock främst den översättning som gjordes av Knut Bernström (1991). Bernström var konvertit till islam och kallade sig Muhammed.

I Bernströms översättning lyder verserna:

1. Vi har öppnat vägen för dig [Muhammed] till en klar seger.

2. Gud vill förlåta dig de synder som du har begått och dem som du kan komma att begå, och skänka dig Sin välsignelse i fullt mått och leda dig på en rak väg.

3. Och Han vill ge [ge dig vissheten] om att du har Hans mäktiga stöd.

Skillnaden mellan översättningarna är framför allt språklig, meningen är densamma. Bernström har klargjort att den som segrat är profeten Muhammed.

Vilken seger? Korankapitlet handlar om muslimernas erövring, på arabiska ”fath”, av Muhammeds hemstad Mecka. Muhammed hade fördrivits ur staden på grund av sin predikan. Han förkastade den gammalarabiska religionen med dess många gudar och ville införa en sträng monoteism.

Erövringen av Mecka ska ha skett år 630 i månaden ramadan. I en bilaga i slutet av sin koranöversättning, ”Om Muhammeds person och liv”, skriver Zetterstéen:

Omsider kunde Muhammed realisera sin älsklingsplan att draga mot Mekka. En obetydlig tvist mellan ett par arabiska stammar gav honom en välkommen anledning att inskrida, trots det förut ingångna tioåriga stilleståndet, och i Ramadan år 8 (början av år 630) tågade han i spetsen för 10,000 man mot Mekka, varpå han intog staden nästan utan motstånd. Därpå lät han förstöra alla avgudabilder inom Mekkas område, och samma öde vederfors de flesta hedniska tempel i hela Centralarabien.

Vad menar då talibanledaren? Zabihullah Mujahid menar att talibanerna år 2021 är att jämföra med profeten Muhammed och hans heliga krigare år 630. På samma sätt som Muhammed erövrade Mecka, erövrar talibanerna Kabul.

Talibanerna är alltså som Muhammeds följeslagare och talibanernas fiender är som de månggudadyrkande araberna.

Zabihullah Mujahid utlovade sedan amnesti åt alla som hjälpt det tidigare styret:

Jag vill försäkra alla landsmän, vare sig de var översättare, var inblandade i militära aktiviteter eller var civila, att de är benådade. Ingen kommer utsättas för hämnd.

När Muhammed erövrade Mecka utlovade han, med vissa undantag, amnesti åt alla sina fiender. Men de måste lämna den gamla arabiska religionen och övergå till Muhammeds nya religion.

I slutet av kapitlet utlovar Gud att erövringen av Mecka bara är början. Det heliga kriget, på arabiska ”jihad”, kommer att fortsätta tills Muhammeds lära triumferat över alla andra religioner:

Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, ja, Gud är vittne nog.

I den sista versen beskrivs Muhammeds krigare så här:

Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra…

En av Muhammeds följslagare, Abdullah bin Mughaffal, sa:

Dagen då Mecka erövrades såg jag Guds sändebud sittande på sitt kamelsto läsande Segerns kapitel med darrande stämma.

Det var en känslosam stund för Muhammed: han återvände till sin hemstad som segrare.

Muhammed slog sedan sönder alla avgudabilder i Mecka medan han läste denna koranvers:

Och säg: ”Sanningen är kommen, och lögnen är förgången; lögnen äro förvisso förgänglighet.” (Zetterstéen 17:83)

Den gamla religionen hade krossats och arabernas gamla hövdingar hade störtats. Muhammed var nu enväldig kung över Arabien.

I sin iver att följa profeten Muhammeds exempel förstörde talibanerna, under sitt första styre i mars 2001, Buddhastatyerna i Bamiyan.

De besegrade arabhövdingarna sade sig nu begripa att deras många gudar saknade verklig makt och gick över till Muhammeds sida. Flera av dem deltog sedan i profetens, och hans efterträdares, fortsatta heliga krig och blev berömda hjältar som erövrade städer, tog mycket byte och många slavar.

Det är så talibanerna vill att muslimerna ska uppfatta deras seger i Afghanistan, som ett upprepande av Muhammeds seger i Arabien. Det är de troendes seger över de ogudaktiga. Det är den sanna religionens seger.

BILD: Profeten Muhammad, den beslöjade figuren, rycker fram med sin här mot Mecka. Ur det ottomanska manuskriptet Siyer-i Nebi (cirka 1388).

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar