MOHAMED OMAR: Talibanerna representerar det afghanska folket

I en artikel på SVT (13/8) anges fem anledningar till att talibanerna så fort kunde ta tillbaka Afghanistan.

De fem anledningar som anges är: 1) Svag afghansk armé, 2) Stöd från Pakistan, 3) Ny strategi i norr, 4) Konflikter mellan krigsherrar och 5) Krigstrött befolkning.

SVT utelämnar den mest uppenbara, och med stor sannolikhet avgörande, anledningen. Nämligen att talibanerna har det afghanska folkets stöd.

Talibanerna har kanske större rätt att kalla sig ”Afghanistans armé” än den USA-stödda armé som nu har kollapsat och skingrats som agnar för vinden.

Jag gissar att anledningen till att SVT utelämnar denna punkt från sin lista är för att man inte vill ge det afghanska folket skulden för talibanernas maktövertagande. Talibanerna är ju hemska.

Man vill hellre ge sken av att talibanerna är någon slags ockupationsarmé som kommit utifrån och infört sitt styre över afghanerna med tvång. De vill göra afghanerna till oskyldiga offer.

Så är det inte. Talibansoldaterna är afghanernas fäder, bröder och söner. Talibanerna är en del av folket. Och de är dessutom väldigt afghanska: de har i stort sett samma sätt att tänka och samma moral som genomsnittsafghanen. Enligt en opinionsundersökning genomförd av Pew Research Center (2013) vill 99 procent av afghanerna att sharia ska vara landets lag. En stor majoritet av det afghanska folket stödjer också hijabtvång för kvinnor, stening av äktenskapsbrytare och dödsstraff för dem som lämnar islam.

Talibanledarna har lovat att ge amnesti till alla som har samarbetat med den förra USA-stödda regeringen. Det finns inget skäl att tvivla på deras löfte.

Talibanerna är gudfruktiga och fromma muslimer och har den arabiske profeten Muhammed som föredöme. När Muhammeds skaror av heliga krigare tog Mecka (år 629 eller 630) från de otrogna araberna blev Muhammed Arabiens enväldige kung. I stället för att hämnas på sina fiender gav han dem amnesti. Flera av dem gick över till Muhammed och blev ledande män i det nya profetkungadömet.

Det alltså inte alls säkert att de afghanska tolkar som har arbetat för svenskarna i Afghanistan kommer att behöva asyl här. De kommer att kunna överleva i sitt hemland.

Den besegrade ”afghanska armén” var förlorad så fort stödet från USA försvann. I SVT-artikeln konstateras att stridsmoralen nådde ”bottennivåer”:

”Soldater har deserterat och flytt när talibanerna närmat sig.”

Den ”afghanska armén” var alltså lika usel som den USA-tränade ”irakiska armén”.

Den ”irakiska armén” hade ingen chans mot de sunnitiska jihadisterna från Al-Qaida och Islamiska Staten. Det var miliser bestående av shiitiska fanatiker, stödda av Iran, som krossade sunnijihadisterna. Man bekämpade eld med eld.

I Afghanistan fanns det ingen sådan eld. Det fanns inget motstånd som kunde mäta sig med talibanerna i folkligt stöd, styrka, moral, hängivenhet och uthållighet.

I SVT-artikeln konstateras:

”Orken och viljan bland det afghanska folket är låg när det gäller att stå emot talibanerna.”

Det är dags att sluta önsketänka och se verkligheten som den är. En betydande del av det afghanska folket såg de västerländska trupperna som ockupanter och de ”afghanska” soldaterna som kollaboratörer. Och de ser talibanerna som befriare.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar