Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Svenska rån

Nu är det fritt fram att råna svenska ungdomar enligt en färsk hovrättsdom. I alla fall så länge det gäller ‘lättrån’, dvs. rån som sker utan vapenhot eller utövat fysiskt våld.  

Rånoffret, en 12-årig pojke, stod och väntade tillsammans med en jämnårig kamrat på bussen i Kalmar den 24 oktober 2020 när det kommer fram tre okända äldre killar. De omringar pojken och rånarna tvingar ned honom på marken och frågar sedan vilken skostorlek han har. Därefter befaller han pojken att ta av sig skorna, ett par Nike, vilket han gör. Han lämnar sedan över sina skor till rånaren. Rånaren hotar sen pojken att ta fram sitt bankkort. Han tar ett foto på det och hotar pojken med att någon kommer att ”komma hem till honom” om han kontaktar polisen. 

Det var alltså en uppenbar rånsituation där offret upplever hot och tvingas att ge rånarna de saker de begär. Dessutom hotas pojken med efterföljder om han kontaktar polisen.  

En av de åtalade rånarna, en 16-åring, erkände att han befunnit sig på platsen och bekräftade i stort det händelseförlopp som rånoffret beskrivit. Tingsrätten fällde de två åtalade för rån, men domen överklagades och Göta hovrätt friar nu alltså de åtalade. Hovrätten menar att det som offret upplevt som en rån- och utpressningssituation inte utgjort ett sådant hot, eller sådan utpressning som omfattas av straffbestämmelserna i fråga. 

Barn och ungdomar uppmanas att i rånsituationer snällt lämna över de ägodelar som rånarna vill ha. Detta är till och med något som predikas i SvT:s Barnkanalen. Nu har hovrätten sanktionerat denna lätta variant av rån och sagt att ja, det är fritt fram att råna ungdomar. Inga straff ska utmätas. Vilka signaler skickar detta till våra ungdomar? 

Förövarna kan nu sätta dessa lättrån i system. Med resultat att svenska ungdomar inte längre kommer våga vistas ensamma utomhus i mörker etc.  
 
Rättssamhälle, vad betyder det? Har vi ett sådant? 

Gabriel Oxenstierna är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet, författare till böcker för finansmarknaden, bland annat boken Placeringsrådgivning, (15 uppl. 2020). Delar av hans böcker handlar om etik, normer och regler. 

Gästskribent