Gästskribent RUNE LANESTRAND: Den förgiftade jordgubben

Trots en växande efterfrågan och skriande brist på ekologiskt odlade jordgubbar fortsätter Jordbruksverket att rekommendera kemisk bekämpning. Växtskyddsmedel 2021 Bär är ren propaganda för växtgifter. Den kunde lika gärna vara utgiven av globala giftbolag som Monsanto, Basf, Dow Chemical/DuPoint, Gullvik eller Syngenta.

Jordbruksverkets agronomer frossar i allt elände som kan drabba jordgubbarna om man inte växtbekämpar. Det är kronröta, läderröta, mjöldagg, gråmögel, bladfläcksjuka, svampar, bladlöss, jordgubbsvivel, vecklare, stinkfly, trips, spinnkvalster och jordgubbskvalster. 

Broschyren upptar 17 medel mot ogräs, 19 mot kvalster, 19 mot insekter och 12 mot svampar. 

De flesta av medlen är höggradigt giftiga. De dödar bin, humlor och även fiskar när gifterna vid häftiga regn läcker ut i vattendrag. Flera är cancerframkallande. Det är denna cocktail som de flesta stora jordgubbsodlarna bjuder på till midsommar.  

Dessa bekämpningsmedel är godkända av KEMI (Kemikalieinspektionen) som i likhet med Jordbruksverket är en statlig myndighet. LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) stödjer giftanvändningen och begär årligen dispenser för att få använda förbjudna preparat. Nu lobbar LRF både i EU och i riksdagen för att förlänga utfasningen av Round Up/Glyfosat som ska ske december 2022.  

Preparaten är enligt tillverkarna ”… mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”. De är också giftiga för bin och ska ”förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel och djurfoder”. Giftproducenterna varnar för sina egna produkter för att inte riskera skadestånd för de skador som kan uppstå på levande materia.  

Bland dessa bekämpningsmedel finns inte bara direktverkande medel utan också systemverkande som går in i äpple, sallad, kål och jordgubbar etc. 

Till detta ska läggas att jordgubbar ofta odlas år efter år på samma skiften vilket innebär att även jorden och grundvattnet blir förgiftat och jordgubbarna mer känsliga för angrepp av insekter, bladmögel och andra sjukdomar.  

Alla dessa gifter som sprutas på vår mat är resultatet av en hänsynslös jordbrukspolitik, som kräver kvantitet och ökad stordrift i stället för kvalité. Och som närmast utrotat alla miljövänliga småbruk och ökat avfolkningen på landsbygden.  

Jordbruksverket som indirekt gör reklam för gifterna är i händerna på växtgiftbolagen. Livsmedelsverket, ytterligare en inblandad skattefinansierad myndighet, ser mellan fingrarna och sätter gränsvärden som passar tillverkarna. De tester verket gjort på svenska jordgubbar visade att inte mindre än 95 procent av all prover innehöll restgifter. I något prov återfanns rester av åtta olika bekämpningsmedel. Samtidigt påpekar verket sin vana trogen att gifthalterna inte når upp till verkets godtyckligt satta gränsvärden. Prov på importerade jordgubbar visar på hårfina skillnader när det gäller giftrester. De mäktiga globala tillverkarna sprider sina växtgifter i alla länder, både i och u-länder. Ett exempel på deras makt visades när EU godkände odling med GMO-majs i samtliga medlemsländer. Kommissionens förslag till parlamentet var närmast  identiskt med Monsantos remissvar. Sveriges kommissionär var då Margot Wallström.  

Var rädd om utrotningshotade bina, din hälsa och allt levande! Köp ekologiskt odlade jordgubbar. I takt med att allmänheten i motsats till myndigheterna blir mer skeptiska till gift- och kemijordbruket ökar efterfrågan på ekologiskt. Därmed ökar också antalet ekologiska odlare för varje år. Tyvärr alldeles för sakta med tanke på att efterfrågan på ekologiska jordgubbar är enormt mycket större än tillgången. 

 Glad midsommar med giftfria gubbar! 

Rune Lanestrand är tidigare redaktör för Småbrukaren och grundare av Sveriges Småbrukare. Politisk redaktör för Älvsborgs-Posten. Initiativtagare till Sjukvårdspartiet och tidigare ledamot av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Var med i den grupp på fem personer som startade KRAV vid ett möte i Geijersgården i Värmland.  

Rune Lanestrand