BITTE ASSARMO: Svensk strategi – Gissningar maskerade till sanningar

Ända sedan coronapandemin startade har budskapen från de svenska myndigheterna varit lika tvärsäkra som vaga. Anders Tegnell o co har basunerat ut gissningar som om de vore sanningar och ändrat uppfattning oftare än normalsvensken byter strumpor. Ena dagen är det uteslutet att det kan bli smittspridning i Sverige, nästa dag sprids smittan okontrollerat. Ena dagen kan barn inte insjukna, nästa dag kan de. De kan dock inte smitta andra. Fast dagen därpå kan de plötsligt det.

Ja ni vet hur det brukar låta. Det är kanske inte så konstigt då, att människor blir allt mer skeptiska till… tja, till det mesta faktiskt.

Det är naturligtvis inte så märkligt att det blir mycket gissningar. Det här trots allt ett virus vi kanske inte känner till så bra och inte ens guden Tegnell kan ju veta allt om den kinesiska sjukan. Problemet är alltså inte att kunskaperna varit begränsade, utan att Anders Tegnell och andra inblandade har låtsats som om de haft mer kunskaper än de har.

Vad beror detta på? Komplex? Storhetsvansinne? En kombo av dessa båda destruktiva egenskaper? Fan vet. Däremot är det uppenbart att man fortsätter på precis samma sätt när det gäller vaccinet. I FHM:s information står att läsa följande:

”Tidpunkten för dos 2 skiljer sig åt mellan de olika vaccinerna. Det är viktigt att dos 2 ges i rätt tid så att påfyllnadseffekten blir optimal och att skyddet från dos 1 fortsätter finnas kvar.”

Jag upprepar: Det är viktigt att dos 2 ges i rätt tid så att påfyllnadseffekten blir optimal och skyddet från dos 1 fortsätter finnas kvar.

Direkt därefter motsäger de sig själva:

”Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall för de godkända vaccinen, jämfört med vad som anges i vaccinernas produktinformation.”

Tegnell och gänget har alltså beslutat att ändra intervallen – inte bara i strid med vaccintillverkarnas rekommendationer utan även i strid med sina egna rekommendationer, vilket verkar mer än lovligt schizofrent.

Med andra ord:

Det är viktigt att dos 2 ges i rätt tid. Men särskilt viktigt är det inte.

Schizofrent, som sagt.

Anledningen är följande, enligt FHM:

”Vi har en hög smittspridning idag och det är viktigt att så många som möjligt får ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Ett förlängt intervall bidrar till att fler kan vaccineras med dos 1 snabbt. Detta bidrar att fler vaccinerade har minskad risk för sjukdom och därmed även till att minska smittspridningen.

Effekten av dos 1 försvinner inte utan det går bra att vänta med den andra dosen enligt rekommendationen. Effekten av dos 2 påverkas inte heller. Den andra dosen är mycket viktig för att förstärka och förlänga skyddet och man bör se till att ta den andra dosen på utsatt tid. Fullt och långvarigt skydd fås först efter dos 2.”

Å ena sidan och å andra sidan – gissningar, gissningar och fler gissningar, maskerade till sanningar. Tonen av Tegnell genomsyrar hela skriften. Det enda som egentligen står klart är att ingen vet särskilt mycket om vaccineringen, men att alla låtsas som om de vet allt. Sveriges strategi i alla lägen, med andra ord.

Bitte Assarmo